1,5˚C ook bereikbaar met minder negatieve emissies - Utilities
nieuws

1,5˚C ook bereikbaar met minder negatieve emissies

Publicatie

16 apr 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

CO2-uitstoot, Klimaatakkoord

De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt aangenomen. Negatieve emissies zoals bio-energie in combinatie met CO2-afvang en -opslag (BECCS) kunnen zeker helpen, maar er zijn alternatieven. Denk aan gedragsverandering, intensiever gebruik van hernieuwbare energie,  of een verregaande reductie van methaanuitstoot.

Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een artikel in Nature Climate Change. Verkenningen laten meestal zien dat naast snelle emissiereductie ook grootschalige inzet van negatieve emissies nodig is, zoals herbebossing en BECCS. Veel van deze methoden leiden tot een groot ruimtegebruik, met mogelijke gevolgen voor de wereldvoedselvoorziening en de natuur. PBL en de Universiteit Utrecht tonen nu met het Image-model aan dat alternatieve paden mogelijk zijn om de doelen van Parijs te halen.

Veel landgebruik

Het Parijsakkoord beoogt de stijging van de wereldwijde temperatuur te beperken tot ruim onder de twee graden, en bij voorkeur 1,5 graad Celsius. Deze doelstelling vereist een zeer sterke reductie van de broeikasgasemissies. Scenario’s gebruiken daarom vrijwel altijd methoden om CO2 uit de lucht te halen, zogeheten negatieve emissies. Vaak is in de berekeningen de hoeveelheid negatieve emissies aan het eind van de eeuw zo groot, dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de voedselvoorziening of de natuur. De vraag is of dit kan worden beperkt.

Computermodellen

Met behulp van computermodellen is het mogelijk om alternatieve scenario’s te verkennen. Normaal gesproken wordt de modellen vooral gebruikt om een zo goed mogelijk pakket aan maatregelen te vinden om aan de klimaatdoelstelling te voldoen. In deze studie verkennen onderzoekers van het PBL en de Universiteit Utrecht juist allerlei alternatieve scenario’s die tot minder negatieve emissies zouden kunnen leiden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gedragsverandering, het verder reduceren van niet-CO2 broeikasgassen zoals methaan, en meer gebruik van hernieuwbare energie.

Minder negatieve emissies

De nieuwe IMAGE-scenario’s laten zien dat er meerdere paden zijn voor het bereiken van het 1,5 graad-doel. Dat betekent dat er meer flexibiliteit is om beleid te formuleren. De meeste nieuwe scenario’s zijn minder afhankelijk van negatieve emissies dan de standaardoplossing. In het gedragsveranderings-scenario wordt onder meer uitgegaan van een reductie van de vleesconsumptie tot het niveau aangeraden voor een gezond menselijk dieet. Dit leidt tot minder uitstoot van methaan door koeien en het vrijkomen van land die nu wordt gebruikt voor veevoer. Deze gebieden kunnen worden gebruikt voor herbebossing en/of productie van bio-energie. De scenario’s tonen overigens ook aan dat ontwikkeling van negatieve emissie technologie noodzakelijk blijft.

Ontwikkelingslanden

‘We kunnen de resultaten gebruiken om de voor- en nadelen van het standaard-scenario en de alternatieven te vergelijken’, zegt Detlef van Vuuren, projectleider van het IMAGE-project en hoogleraar bij de Universiteit Utrecht. ‘Duidelijk is dat elk pad zijn eigen uitdagingen kent: verandering in dieet betekent bijvoorbeeld een grootschalige verandering van het wereldvoedselsysteem. Elk scenario laat in ieder geval een duidelijke breuk met trends uit het verleden zien’. Wel lijken veel van de alternatieve scenario’s goed te combineren met het behalen van andere VN-duurzaamheidsdoelen, zoals rond natuur, de wereldvoedselvoorziening en gezondheid. ‘Dit is belangrijk om het draagvlak voor verregaand klimaatbeleid te vergroten. Met name in ontwikkelingslanden is de agenda rond de SDG’s net zo belangrijk voor de toekomst als klimaatbeleid’, voegt Van Vuuren toe.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West