150 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare energie uit mest - Utilities
nieuws

150 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare energie uit mest

Publicatie

4 okt 2016

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

hernieuwbare energie

Er komt 150 miljoen euro beschikbaar voor circa tweehonderd monomestvergisters. Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals biogas, elektriciteit of warmte.

Minister Kamp (Economische Zaken) opent vandaag een monomestvergister bij een melkveehouderij in het Friese Hinnaard. Kamp: ‘Met de bouw van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in één klap. We zijn in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie wat bijdraagt aan het doel om in 2020 veertien procent hernieuwbare energie te realiseren. Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer veertig huishoudens. Daarnaast worden broeikasgasemissies uit de mest voorkomen, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot.’

 

Snelle realisatie
Omdat de regeling voor monomestvergisters bedoeld is om bij te dragen aan het veertien procent hernieuwbare energiedoel voor 2020 komen alleen projecten in aanmerking die binnen twee jaar daadwerkelijk hernieuwbare energie leveren. De sector geeft aan dat zij naar verwachting in 2020 duizend monomestvergisters kunnen realiseren. Dit draagt naar verwachting twee tot drie petajoule bij aan de hernieuwbare energiedoelstelling.

 

FrieslandCampina
FrieslandCampina, dat de melk verwerkt van meer dan zeventig procent van de Nederlandse melkveehouders, heeft aangegeven de via de monomestvergisters opgewekte groene stroom en gas van de leden-melkveehouders af te zullen nemen.

 

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West