2015 leverde dertig procent meer windenergie op - Utilities
nieuws

2015 leverde dertig procent meer windenergie op

Publicatie

28 sep 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

In 2015 werd zes procent van alle in Nederland gebruikte stroom met molens opgewekt. Dat is genoeg om 2,5 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Drie kwart van de verbruikte  elektriciteit wordt in Nederland opgewekt met het stoken van aardgas en kolen.

 

Derde wind op zee

Het vermogen van het Nederlandse windmolenpark  is tussen 2002 en 2015 gegroeid van 0,7 naar 3,4 gigawatt. Op land staat eind 2015 ruim drie gigawatt aan vermogen opgesteld en dat is 0,4 gigawatt meer dan eind 2014. In 2015 kwam het derde op zeewind draaiende turbinepark in productie, waardoor het vermogen op zee naar 0,4 gigawatt groeide. In 2006 draaide de eerste windturbine op zee.

 

Op land staan steeds hogere windturbines

De afgelopen jaren werden op land steeds hogere windturbines neergezet. Van 2002 tot 2008 nam het aantal turbines met een ashoogte van 51 tot en met zeventig meter het sterkst toe. In de periode hierna steeg het vermogen van het windmolenpark vooral door de bouw van molens van meer dan zeventig meter. Hiervoor waren minder nieuwe windturbines nodig dan voorheen, omdat deze hogere molens meer vermogen hadden. Na 2011 kwam bijna drie kwart van de stijging van het opgestelde vermogen door de plaatsing van windturbines van meer dan 95 meter hoogte.

 

Merendeel energie komt van een derde van de windturbines

Hogere turbines vangen meer wind en wekken dus meer elektriciteit op, ook omdat de wieken meestal groter zijn. Een derde van de windturbines op land heeft een ashoogte van 71 meter of meer en die hebben samen ruim zestig procent van de windenergie opgewekt in 2015. Dat betekent dat de lagere turbines, in aantal twee derde van het totaal, iets minder dan veertig procent van de windenergie hebben opgewekt.

 

Hogere turbines het meest efficiënt

Het rotoroppervlak is bepalend voor de hoeveelheid elektriciteit die een turbine produceert. Hogere turbines hebben vaak een grotere rotor en benutten deze ook het meest efficiënt. De opgewekte energie per vierkante meter rotoroppervlak is in 2015 gemiddeld ruim duizend kilowattuur bij windturbines van 95 meter of hoger en minder dan 600 kilowattuur bij windturbines van dertig meter of lager. Deze waarden zijn per jaar niet constant maar zijn afhankelijk van de hoeveelheid wind.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.