2,2 miljoen euro subsidie beschikbaar voor waterstofprojecten - Utilities
nieuws

2,2 miljoen euro subsidie beschikbaar voor waterstofprojecten

Publicatie

11 okt 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

waterstof

10 oktober opende de subsidieregeling Waterstof. Ondernemers die samen werken aan innovatieve projecten met waterstof als energiedrager, komen in aanmerking voor deze regeling.

Volgens RVO draagt waterstof bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in de industrie, verkeer en vervoer, scheepsvaart, gebouwde omgeving en in de energiesector. Om innovatie rondom deze emissieloze energiedrager te stimuleren trok het kabinet 2,2 miljoen euro uit.

Openstelling

Innovatieve partijen en consortia kunnen tot en met 6 november hun aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Wie er zeker van wil zijn dat hij in aanmerking komt voor deze subsidie, kan zijn projectidee toetsen bij de adviseurs van RVO.nl. Indien het projectidee niet aan de voorwaarden voldoet, krijgt de indiener suggesties voor andere subsidiemogelijkheden voor zover van toepassing op uw project.

Criteria

De rangschikkingscriteria zijn voor de verschillende energie-innovatie subsidieregelingen zoveel mogelijk hetzelfde. Een project scoort hoger naarmate het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de programmalijn en de mogelijke bijdrage van het project aan de Nederlandse economie groter is. Hoe vernieuwender een project is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek, hoe hoger de kans op toewijzing van subsidie, net als de mate waarin de techniek de Nederlandse kennispositie versterkt.

Uiteraard kijkt RVO ook naar de kwaliteit van het project. Dat moet blijken uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s en de uitvoerbaarheid van het project. Verder beoordeelt men ook de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet

Achtergrond

De subsidieregeling Waterstof maakt deel uit van de subsidieregelingen voor energie- en klimaatinnovaties binnen de Topsector Energie. Deze regelingen maken Nederland schoner en economisch sterker. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

Bron: RVO

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West