Borssele hoort nog steeds bij veiligste kerncentrales - Utilities
nieuws

Borssele hoort nog steeds bij veiligste kerncentrales

Publicatie

11 dec 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

kernenergie, veiligheid

Kerncentrale Borssele behoort tot de 25 procent meest veilige kerncentrales ter wereld. Dat rapporteert een onafhankelijke commissie van experts in opdracht van Stientje van Veldhoven. Deze toetsing is onderdeel van het convenant dat EPZ ondertekende en voorwaarde voor de kerncentrale om open te blijven tot eind 2033.

In juni 2006 sloot de Rijksoverheid het Convenant Kerncentrale Borssele af met de eigenaren van de kerncentrale Borssele (EPZ) en haar aandeelhouders. In het Convenant zijn afspraken gemaakt over een uiterste sluitingsdatum van de centrale (eind 2033), investeringen in duurzame energieontwikkeling en veiligheidseisen.

Een van de afspraken uit het Convenant is de zogenaamde ‘veiligheidsbenchmark’, dat wil zeggen de verplichting voor EPZ om zorg te dragen dat de kerncentrale Borssele blijft behoren tot de 25 procent veiligste, technisch vergelijkbare, vermogensreactoren in de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada.

Vijfjarig rapport

Zoals in het Convenant afgesproken, is in 2008 een commissie van onafhankelijke internationale deskundigen ingesteld (de Commissie) om de naleving van de veiligheidsbenchmark te toetsten en daarover om de vijf jaar aan de convenantspartijen te rapporteren. Het eerste rapport van de Commissie is in 2013 verschenen. Het tweede rapport stuurde minister Stientje van Veldhoven recent naar de Tweede Kamer.

In haar rapport concludeert de Commissie dat de Kerncentrale Borssele tot de groep van 25 procent veiligste watergekoelde en watergemodereerde reactoren van de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada behoort en dus aan de veiligheidseis uit het convenant voldoet. Het rapport bevat een uitgebreide beschrijving van de methodologie die de Commissie heeft ontwikkeld en gebruikt om de gevraagde uitgebreide internationale vergelijking uit te voeren van de veiligheidsaspecten van meer dan 200 kerncentrales en een deskundig oordeel te kunnen geven over het veiligheidsniveau van de Kerncentrale Borssele (KCB) in vergelijking met die van de andere kerncentrales.

Bron: Rijksoverheid

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West