Het Nieuwe Produceren Archieven - Utilities

De jaarlijkse netwerktour voor duurzaamheidsprofessionals Hansa Green Tour stelt een gratis ticket beschikbaar voor start-ups die kunnen bijdragen aan versnelling van de energietransitie. De winnaar van de prijsvraag kan zijn idee pitchen in Duitsland en Denemarken.

Van 5 – 9 juni 2018 vindt de 9e editie van de Hansa Green Tour plaats, de jaarlijkse internationale netwerktour voor duurzaamheidsprofessionals van Nederland naar Duitsland en Denemarken. Ook deze 9e editie rijden we weer met elektrische en/of alternatief aangedreven voertuigen (bijv. waterstof of groengas) langs diverse interessante duurzame initiatieven en netwerkbijeenkomsten in de ‘Hansa’ regio in Noordwest Europa.

De start is dit jaar op dinsdagavond in Amsterdam met een kickoff netwerkdiner. Woensdag 6 juni vertrekken we voor een route via Groningen, Bremen, Hamburg en Jardelund naar de eindbestemming het duurzame Deense eiland Æro. Onderweg bezoeken weonder andere het Blue Skies Festival in Groningen, de grootste batterij van Europa gebouwd door Eneco in samenwerking met Mitsubishi, rijden we met de nieuwste elektrische auto’s en krijgen we een rondleiding op de nieuwe elektrische veerboot van Æro.

Groene Zaken Deal

We zijn op zoek naar start-ups, jonge en innovatieve bedrijven met concrete producten of diensten die kunnen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie en die zaken willen doen in Duitsland en Denemarken.

Hansa Green Tour stelt in samenwerking met Groene Zaken 1 gratis ticket voor deelname aan de Hansa Green Tour beschikbaar voor het beste idee, product of dienst. De winnaar krijgt een gratis ticket voor deelname aan de Hansa Green Tour 2018 én de mogelijkheid om dit idee, product of dienst kort te presenteren op de netwerkwerkavond in Duitsland en Denemarken. Vorig jaar (2017) was IBIS Power de winnaar van de Hansa Green Tour Start-up Challenge, wie wordt het dit jaar?

Motiveer jouw deelname aan deze prijsvraag en geef aan waarom jij denkt dat jouw product of dienst kan bijdragen aan het versnellen van de energietransitie en de samenwerking in de Hansa regio en wat je nodig hebt om jouw product of dienst succesvol aan te kunnen bieden in Duitsland en Denemarken. Je kunt jouw motivatie mailen naar info@hansagreentour.com

 

 

Producent van siliciumcarbide ESD-SIC en energiebedrijf ENGIE gaan een unieke samenwerking aan. Engie mag vanaf nu bepalen wanneer het bedrijf wel of niet produceert. ENGIE is dan ook een van de kandidaten die meedingen naar de Energy Enlightenmentz of the Year 2017. Tijdens het Industrie&Energie Congres op 12 december in Zoetermeer zal duidelijk worden wie de vakjury en het publiek uiteindelijk als winnaar aanwijst.

Vanaf 1973 produceert Elektroschmelzwerk Delfzijl (ESD) siliciumcarbide op de bestaande locatie in Farmsum bij Delfzijl. Voor het produceren van siliciumcarbide is veel energie nodig is. ESD-SIC verbruikt jaarlijks zo’n 420.000 megawatt-
uur. Daarmee is het bedrijf in grootte de achtste stroomafnemer van Nederland. Alleen al om kosten te besparen heeft het bedrijf verschillende energiebesparende maatregelen getroffen.

Een belangrijke troef van ESD-SIC is dat het de productie van siliciumcarbide kan beginnen en stilleggen wanneer het maar wil. Dat biedt interessante mogelijkheden bij afname van overschotten duurzame energie. Tot voor kort kocht en verkocht ESD-SIC stroom op de onbalansmarkt. Het kocht bij zodra er een overschot aan stroom op het net was. Bijvoorbeeld als gevolg van een ‘teveel’ aan windenergie. Of andersom. De productie werd afgeschakeld zodra er zeer hoge prijzen werden gerekend omdat er onverwacht te weinig stroom werd geproduceerd. Op dat moment werd de stroom die eerder voor de productie was ingekocht weer verkocht.

Binnen twee minuten kan het volledige productieproces worden stilgelegd. De energiebehoefte van ESD-SIC is zo groot dat dit op het Nederlandse stroomnet een neutraliserend effect heeft. De twee inkopers die het bedrijf in dienst had, bespaarden ESD zodoende veel geld.

Energie-inkoop is niet de corebusiness van ESD. Na een lange zoektocht heeft het bedrijf in Engie een energiebedrijf gevonden dat mag ingrijpen in de energiehuishouding van ESD. Plat gezegd kan het energiebedrijf in de off-peak nu bepalen wanneer ESD al dan niet produceert. Op deze manier heeft het energiebedrijf een geweldig instrument in handen om vraag en aanbod van met name duurzaam opgewekte energie in het elektriciteitsnet te reguleren.

Het samenwerkingsverband gaat uit van een gezamenlijk optimum, waarbij niet alleen naar de klant en toeleverancier wordt gekeken. Ze zien het grotere belang. De stabiliteit in het net wordt bevorderd. Op korte termijn kan je hier al overschotten van duurzame energie mee opslaan. Door de enorme groei van duurzaam opgewekte energie zullen de komende jaren steeds meer van dit soort oplossingen nodig zijn om overschotten niet te laten vervliegen. Elektrochemische processen kunnen zodoende een essentiële rol spelen in de energietransitie.

Liander heeft in samenwerking met productiefaciliteit AVK Plastics, Kiwa Technology en AVK Nederland een format voor een Grondstofpaspoort ontwikkeld. Het Grondstofpaspoort geeft inzicht in de grondstofsamenstelling van een product en welk deel hiervan uit gerecycled materiaal bestaat.

Netbeheerder Liander is verantwoordelijk voor de verzorging en de aanleg en onderhoud van de elektriciteits- en gasnetten in een groot gedeelte van Nederland. Volgens Hendrik van Zantvoort, Programmamanager Maatschappelijk Verantwoord Inkopen stuurt Liander naar een inkoopproces van producten die gerecycled materiaal bevatten, recyclebaar zijn en waar de herkomst van de grondstoffen bekend is. AVK, producent van afsluiters, brandkranen, straatpotten en toebehoren, is gevraagd om daarin samen met Liander een pioniersrol te vervullen.

Aan de hand van de Purdie straatpot die Liander inkoopt bij AVK Nederland is het Grondstofpaspoort ontwikkeld. AVK Plastics scoort hoog op diverse MVO-elementen, met name omdat deze straatpot al grotendeels uit gerecycled materiaal bestaat.

Het Grondstofpaspoort geeft inzicht in de grondstofsamenstelling van een product en welk deel hiervan uit gerecycled materiaal bestaat. Ook zal de bekende grondstofsamenstelling van een product recyclebaarheid en dus zoveel mogelijk gerecyclede materialen te gebruiken bevorderen. Kiwa Technology is als expert op het gebied van kunststoffen gevraagd mee te denken over het paspoortformat en de toepasbaarheid.

Volgens Albert Doktervan AVK Nederland zorgt het grondstoffenpaspoort voor een transparante samenwerking tussen leverancier en klant. Als neveneffect kan AVK nu een andere invulling geven aan leveranciersbeoordelingen in het kader van verschillende ISO-normeringen waarmee de inhoud van het Grondstofpaspoort wordt geborgd en is deze informatie te verifiëren tijdens de gunning van een aanbesteding.