Aandeel hernieuwbare energie naar 6,6 procent - Utilities
nieuws

Aandeel hernieuwbare energie naar 6,6 procent

Publicatie

30 mei 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

biomassa, hernieuwbare energie, Windenergie, zonne-energie

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2017 uitgekomen op 6,6 procent van het totale energieverbruik. Dit is een toename van tien procent vergeleken met een jaar eerder. Het energieverbruik uit zon steeg met meer dan dertig procent. Het verbruik uit biomassa groeide ook, mede door een toename van het verbruik van biotransportbrandstoffen. Dit maakt het CBS bekend.

Het verbruik van hernieuwbare energie  in Nederland bedroeg in 2017 in totaal 138 petajoule ( PETAJOULE), dit is ruim tien procent meer dan het jaar daarvoor. Het totale finale energieverbruik was in 2017 ongeveer 2100 petajoule net als in 2016.

Wind- en zonne-energie groeien

Het verbruik van zonne-energie (elektriciteit en warmte) groeide in 2017 met 31 procent naar negen petajoule. De opgestelde capaciteit van zonnepanelen voor zonnestroom steeg met een recordhoeveelheid van ruim 800 megawatt naar totaal bijna 2900 megawatt.

De energie uit wind nam tegelijkertijd met vijftien procent toe tot 35 Petajoule. Vooral door het plaatsen van zeshonderd megawatt aan windmolens op zee in de tweede helft van 2016 kon het verbruik flink toenemen; die windmolens draaiden in 2017 een vol jaar mee. In 2017 werden nauwelijks nieuwe windmolens bijgeplaatst en bleef de totale windcapaciteit staan op 4200 megawatt.

Biomassa gestegen

Biomassa is met 61 procent van het totaal de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron is in 2017 met acht procent toegenomen. Vooral het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer nam toe, dit groeide met ongeveer dertig procent. Dit hangt onder andere samen met een toename van de verplichting voor leveranciers van motorbrandstoffen tot het leveren van hernieuwbare energie voor vervoer.

Ook het verbruik van biomassa in centrales en bij bedrijven voor elektriciteit groeide vorig jaar met twintig procent. Dit kwam doordat deze installaties naast elektriciteit vooral meer warmte zijn gaan produceren voor naastgelegen industrie

Bij het andere verbruik van biomassa zoals afvalverbrandingsinstallaties, biogas, bedrijven met alleen warmte-installaties en huishoudens was ook een stijging te zien ten opzichte van 2016, maar deze bleef beperkt tot enkele procenten.

Vooral hernieuwbare warmte

Energie uit hernieuwbare bronnen wordt verbruikt voor warmte, elektriciteit en vervoer. In 2017 was bijna de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, ruim veertig procent voor elektriciteit en een kleine tien procent voor vervoer.

Bron: CBS

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West