Aardgaswinning bij Wapse kan doorgaan - Utilities
nieuws

Aardgaswinning bij Wapse kan doorgaan

Publicatie

8 mrt 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Raad van State, Vermillion

De winning van bijna 500.000 m3 aardgas per dag door Vermilion Oil & Gas bij Wapse (Drenthe) kan doorgaan. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (7 maart 2018). Het gaat om twee vergunningen die de toenmalige minister van Economische Zaken in juni 2015 aan Vermilion had verleend voor gaswinning bij de Noordenveldweg in de buurt van Wapse.

In juli 2017 besloot de minister de gaswinning bij Wapse te verdrievoudigen tot 1.500.000 kubieke meter per dag, maar daar gaat deze uitspraak niet over. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft alleen betrekking op de vergunningen uit juni 2015.

Milieueffectrapport

Milieudefensie stelde tegen de vergunningen beroep in bij de rechtbank Noord-Nederland. Volgens Milieudefensie had een zogenoemd ‘milieueffectrapport’ moeten worden opgesteld. Zo’n rapport brengt de milieugevolgen van de activiteit in beeld. Bij besluiten over gaswinning is zo’n rapport verplicht als er meer dan 500.000 kuub gas wordt gewonnen. De minister gaat ervan uit dat de te winnen hoeveelheid gas die grens in dit geval niet overschrijdt. Daarbij heeft de minister de volume-eenheid Normaal kubieke meter (Nm3) gehanteerd, het volume van gas bij een temperatuur van 0 graden Celsius bij een druk van 1 atmosfeer. Maar volgens Milieudefensie moet worden uitgegaan van het volume van een kubieke meter gas bij een temperatuur van 15 graden Celsius (Standaard kubieke meter of Sm3) bij een druk van 1 atmosfeer. Als Sm3 wordt gehanteerd, zou de wettelijke grens van 500.000 m3 wel worden overschreden, aldus Milieudefensie. In januari 2017 gaf de rechtbank Milieudefensie daarin gelijk en vernietigde zij de vergunningen.

Nm3 of Sm3

Vermilion en de toenmalige minister van Economische Zaken kwamen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Die heeft vandaag geoordeeld dat de minister wel degelijk de volume-eenheid Nm3 mocht hanteren. In de regeling die bepaalt wanneer een milieueffectrapport moet worden opgemaakt – het Besluit milieueffectrapportage – staat niet wat onder ‘m3’ moet worden verstaan. Daarom biedt dat Besluit de ruimte om uit te gaan van Nm3, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Bovendien wordt die eenheid ook gebruikt in andere wettelijke regelingen, zoals de Mijnbouwregeling. Daarom vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak de uitspraak van de rechtbank, en laat zij de vergunningen in stand. Dat betekent dat Vermilion op grond van de vergunningen uit juni 2015 maximaal bijna 500.000 m3 gas per dag mag winnen bij Wapse.

Bron: Raad van State