‘Schaalvergroting en bundeling maken watersector zakelijker’ - Utilities
achtergrond

‘Schaalvergroting en bundeling maken watersector zakelijker’

Publicatie

13 mrt 2012

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

In Nederland is het probleem wellicht minder pregnant dan in andere landen, maar zoet water zal op termijn ook in Nederland schaarser worden. De toegang tot voldoende schoon en zoet water voor een redelijke prijs is voor nogal wat bedrijfstakken een belangrijk criterium om zich al dan niet in een land of regio te vestigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld een aantal grote papierproducenten juist voor Nederland koos. Vooralsnog is de kwantiteit van het water niet het belangrijkste probleem en ligt het accent op de kwaliteit ervan. De Nederlandse, maar ook de Europese wetgever proberen dan ook richting te geven aan duurzame watersystemen en waterketens waarbij het ecologische systeem zoveel mogelijk wordt beschermd. ‘Een logische keuze’, vindt Roy Tummers, directeur water bij VEMW, de belangenbehartiger en het kenniscentrum voor de zakelijke energie- en watergebruikers. ‘Ook de industrie wil haar bijdrage leveren aan het behoud van de planeet. Maar wij blijven er als belangenvereniging wel op hameren dat voor het gebruik van dat water een eerlijke prijs wordt betaald en dat die prijs in verhouding moet blijven met die van de landen om ons heen.’ Tummers trad eind vorig jaar aan als directeur bij VEMW nadat hij vijf jaar lang bij Evides had gewerkt als Manager Strategie. Evides is één van de weinige Nederlandse waterbedrijven die zich specifiek en op niet geringe schaal met industriewater bezighouden. Tummers denkt dat de waterrekening van de leden van VEMW nog  te hoog is. Niet alleen door de waterketen doelmatiger in te richten en het belastingregime eerlijker te maken, maar ook door slim met water om te gaan kan er op waterkosten worden bespaard.   Wat betreft het belastingregime is er onlangs toch een succes geboekt? ‘Als je doelt op de belasting op de grondwateronttrekking. Dat klopt. Sinds januari van dit jaar hoeven onttrekkers van grondwater, zoals bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie en papierfabrieken maar ook drinkwaterbedrijven, geen rijksbelasting meer te betalen voor het water dat ze uit de grond halen. Dit is het resultaat van een jarenlange lobby van VEMW waarbij,  in samenwerking met andere belangenorganisaties, intensief strijd is geleverd om deze...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.