Alkmaar krijgt wereldprimeur biomassavergassing - Utilities
achtergrond

Alkmaar krijgt wereldprimeur biomassavergassing

Publicatie

20 mrt 2012

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

Vorige winter kwamen energieonderzoeksinstituut ECN, ontwikkelaar van de nieuwe vergassingstechnologie, en Gasunie, partner in dit demonstratieproject, met de conclusie dat ons land alleen aan haar duurzame energiedoelstellingen voor 2020 kan voldoen als de overheid, sterker dan voorheen, inzet op groen gas, oftewel gas uit CO2-neutrale of duurzame bronnen (ook wel ‘substitute natural gas’ (SNG) genoemd). Met circa vier miljard kuub groen gas, goed voor twee miljoen huishoudens of drie procent van de duurzame energieproductie, wordt daaraan voldaan. Het probleem bij de productie van groen gas is echter al decennia dat vergisting ontoereikend is. Een klein land als Nederland heeft te weinig landbouwareaal en biomassareststromen: met twee miljard kuub groen gas via vergistingsprocessen zitten we al aan het theoretisch maximum. Ook duurt biologische opwerking tot biogas nogal lang: pas na ruim een maand hebben bacteriën hun werk gedaan en is het biogas vrijgekomen. Snel, flexibel inspringen op vraag en aanbod in de markt wordt zo bijkans onmogelijk. En ten slotte is er bij de eerste-generatie biobrandstoffen -zoals maïs, koolzaad of palmolie- een ethisch probleem waar de milieubeweging al jaren en bij voortduring op wijst: de inzet van zulke biomassastromen voor energieproductie kan in veel gevallen verdringend op de voedselketen werken. En wie wil zulke, vaak geïmporteerde biomassa nu duurzaam noemen als er minder voedsel wordt geproduceerd, vooral in ontwikkelingslanden waar armoede en (dreigende) honger heerst? Hoewel vergisting dus zeker haar kwaliteiten voor duurzaamheid en efficiency in het landelijk gebied heeft, biedt vergassing van (droge) biomassa op de langere termijn veel meer kansen. Een rapport van ingenieursbureau Ingenia Consultants & Engineers uit 2008 spreekt bijvoorbeeld van de mogelijkheid om in 2020 2,5 van de vier miljard kuub groen gas via vergassing op te wekken. Bovendien zit aan de voorraad houtachtige gewassen geen maximum en kunnen ze tegen relatief geringe kosten en geringe CO2-uitstoot in de vorm van chips of bio-kolen per schip worden aangevoerd. Dergelijke biomassastromen werken niet verdringend op de voedselketen. Het grootste voordeel is echter dat het eindproduct -biomethaan of SNG- werkelijk overal voor kan worden ingezet, van aardgasauto’s, zwaar vervoer en vrachtschepen tot energieproductie in gascentrales of indirecte en...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.