Chemische industrie beperkt waterinname - Utilities
achtergrond

Chemische industrie beperkt waterinname

Publicatie

13 mrt 2017

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

DOW, E4water, Inovyn, Procter&Gamble

Het is geen geheim dat de chemische industrie de grootste industriële watergebruiker is. Er is de Europese Unie dan ook veel aan gelegen om dat watergebruik terug te dringen. Speciaal daarvoor riep ze het E4Water-project in het leven. Dow Benelux, Inovyn en Procter & Gamble haalden zeer goede resultaten die zeker vervolg krijgen. Om ecologische redenen, maar zeker ook op economische grondslag is het verstandig om het watergebruik terug te dringen en het afvalwater te beperken. Als bonus neemt daardoor namelijk ook het energieverbruik af. Nu heeft een aantal grote chemische bedrijven al veel maatregelen genomen, maar de Europese Unie startte vier jaar geleden een zestal pilotprojecten onder de naam E4Water om nog een stapje verder te gaan. Niet alleen werd gekeken naar technische innovaties die het waterverbruik beperkten of nieuwe waterstromen toegankelijk maakten, maar men keek ook naar economische haalbaarheid en belemmeringen in wet- en regelgeving. Daarnaast spoorde men de deelnemers aan om mogelijkheden te onderzoeken om samen te werken met andere bedrijven of andere sectoren zoals de agrarische. Uiteraard wilden de initiatiefnemers van het project dat de succesvolle innovaties ook bij andere chemische bedrijven toepasbaar waren. Die laatste wens is redelijk uitdagend omdat industrieel watergebruik doorgaans wordt bepaald door lokale omstandigheden. Uiteindelijk koos men een zestal onderzoeksprojecten in België, Frankrijk, Denemarken, Spanje én Nederland. Een aantal heeft wel degelijk interessante resultaten gehaald die wellicht ook buiten de eigen bedrijfsgrenzen kunnen worden toegepast. Omgekeerde elektrodialyse Een van de deelnemers van het project was Dow Benelux dat de waterinname, verbruik en lozing op de site in Terneuzen al grotendeels optimaliseerde. Desondanks blijft Dow zoeken naar verdere verbetering en milde ontzilting zou daar een stevige bijdrage aan kunnen leveren. Waterspecialist Niels Groot was namens Dow betrokken bij het E4Water project. ‘Uitgangspunt voor ons waren de waterstromen die normaal gesproken zouden worden gespuid’, zegt Groot. ‘Behandeld proceswater (Bioxwater), regen en oppervlaktewater (spuikomwater), en water dat wordt gespuid bij het koelen van onze processen (koeltorenspui), verdwijnen normaal gesproken in de Schelde. Deze stromen bevatten teveel anorganische zouten om ze in het proces te kunnen hergebruiken en ook sproeiwater voor de landbouw moet zoeter...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West