De cirkel rond voor water in de industrie - Utilities
achtergrond

De cirkel rond voor water in de industrie

Publicatie

12 okt 2014

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

Kringloopsluiting is een vorm van waterhergebruik waarbij afval- en rioolwater opnieuw geschikt wordt gemaakt als proceswater bij de industrie. In feite wordt daarbij de kleine ‘man-made’ waterkringloop kortgesloten. De eindzuivering kan een industriële proceswaterzuivering (PWZI) zijn of een communale rioolwaterzuivering (RWZI). Waarom zouden bedrijven hun waterkringloop sluiten? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar de belangrijkste is ongetwijfeld schaarste aan zoet water. Niet typisch iets voor Nederland wellicht, maar de bekende casus van DOW waarbij het effluent van de RWZI de Drie Ambachten in Terneuzen wordt hergebruikt, geeft aan dat lokaal ook in ons land schaarste kan optreden. Soms kan het effluent ook goedkoper zijn dan andere bronnen of loopt een bedrijf tegen het maximum van de onttrekkingsvergunning aan voor grondwater. Op voorhand zal het gebruik van het ‘eigen’ PWZI-effluent voor een industrie aantrekkelijker zijn dan het gebruik van RWZI- effluent, omdat het direct voorhanden is op dezelfde locatie en omdat de samenstelling veel beter bekend is. Veelal is het PWZI-effluent ook niet fecaal belast wat vooral bij de voedingsmiddelenindustrie een belangrijk aspect is. Hergebruik van water in algemene zin en kringloopsluiting in het bijzonder geven een bedrijf een groener en duurzamere uitstraling. Hierbij is overigens de terechte vraag of dat wel in alle gevallen zo is.    Nieuw denkmodel Het sluiten van de kringloop voor water bij de industrie sluit aan bij een nieuw denkmodel voor het managen van waterschaarste bij de industrie dat door William Sarni is geïntroduceerd in zijn boek Corporate Water Strategies (2011). Goed rentmeesterschap voor water in de 21e eeuw vereist volgens hem zeven noodzakelijke veranderingen in hoe we over water denken. Deze zeven nieuwe regels vormen de basis voor het managen van risico’s en kansen op watergebied. Het boek en het denkmodel zijn gebaseerd op de Amerikaanse situatie, maar zijn universeel toepasbaar. De denkwijze geeft aan dat bedrijven per vestigingslocatie moeten zoeken naar de juiste oplossing voor de waterproblemen. In de Amerikaanse situatie wordt in dat verband gesproken over de “watershed as building block”. In Europa zou dat vertaald kunnen worden naar het “stroomgebied als bouwsteen”. Het zoeken naar een oplossing voor de waterproblemen...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.