Distributieautomatisering herstelt storingen in middenspanningsnet - Utilities
achtergrond

Distributieautomatisering herstelt storingen in middenspanningsnet

Publicatie

14 dec 2015

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

Hoewel zich onvermijdelijk zo nu en dan een storing voordoet, is de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland hoog. Gemiddeld heeft een Nederlandse afnemer op jaarbasis een klein half uur geen elektriciteit. Dit komt overeen met een betrouwbaarheid van 99,994 procent. De Nederlandse netbeheerders staan voor de uitdaging om dit hoge niveau vast te houden en zo mogelijk nog te verbeteren Het middenspanningsnet vormt verreweg de belangrijkste bron van onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening. Van de circa dertig minuten die de gemiddelde afnemer in Nederland niet wordt voorzien van elektriciteit, wordt zo’n twee derde deel veroorzaakt door een storing die zijn oorsprong vindt in het middenspanningsnet. De oorzaak van deze relatief hoge bijdrage aan de jaarlijkse uitval duur (JUD) is tweeledig. Allereerst het vrij grote aantal klanten dat door een middenspanningstoring wordt getroffen: gemiddeld zo’n vijfhonderd. Ten tweede de relatief lange tijd die nodig is om de elektriciteitsvoorziening te herstellen. Dit duurt namelijk al gauw anderhalf uur of meer. Bij een storing in de hoogspanningsnetten worden weliswaar veel meer verbruikers getroffen, maar dergelijke storingen duren meestal maar kort: in de orde van minuten. Voor de laagspanningsnetten geldt dat de storingsduur langer is dan in de middenspanningsnetten,  meestal drie tot vier uur, maar het aantal getroffen verbruikers klein. Voor de middenspanningsnetten pakt de combinatie van storingsduur en aantal getroffen verbruikers het meest ongunstig uit met als gevolg een onevenredig grote bijdrage aan de JUD.   Ringvormig Middenspanningsnetten zijn aangelegd in ringvormige structuren die radiaal worden bedreven; dit betekent dat ze aan één kant worden gevoed door het bovenliggende netwerk terwijl de andere kant “loshangt”. De ring wordt in twee helften gesplitst door deze te onderbreken met een netopening in het zogenaamde splitsingspunt. Het voordeel van deze wijze van bedrijfsvoeren is dat als er een netcomponent faalt met een kortsluiting als gevolg, slechts de halve ring wordt afgeschakeld door de vermogensschakelaar en de beveiliging die zich bevinden aan de voedende kant van de ring. Wanneer het middenspanningsnet ringvormig in plaats van radiaal bedreven zou worden, zou de hele ring moeten worden afgeschakeld om de defecte netcomponent uit het net te verwijderen. Gemiddeld genomen...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.