Energieakkoord is werk in uitvoering - Utilities
achtergrond

Energieakkoord is werk in uitvoering

Publicatie

29 mrt 2018

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

Energieakkoord, SER

De borgingscommissie van het Energieakkoord stuurde onlangs zijn uitvoeringsagenda naar het kabinet. Met een aantal aanvullende maatregelen denkt de borgingscommissie de doelstellingen van het Energieakkoord te kunnen behalen. Zo worden bedrijven verplicht informatie te verschaffen over energiebesparende maatregelen en kunnen ze een sanctie verwachten als ze daaraan niet kunnen voldoen. Als dan ook nog de doelstellingen voor wind op land en zonne-energie worden gehaald, denkt de borgingscommissie de doelstellingen van het Energieakkoord te kunnen halen. Sophie Dingenen, Margot Besseling & Sharon van de Kerkhof, Corporate Energy Team, Bird & Bird LLP De energietransitie is volop in beweging, maar worden er voldoende maatregelen getroffen om de doelstellingen voor 2020 en 2023 te behalen? In oktober 2017 luidde het Energieonderzoek Centrum Nederland nog de noodklok omdat doelstellingen als veertien procent hernieuwbare energie en honderd petajoule extra energiebesparing in 2020 niet langer haalbaar zouden zijn gebleken. De Borgingscommissie is daarentegen positiever gestemd en stelt een aantal aanvullende maatregelen voor in de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018 om de doelstellingen van het Energieakkoord te kunnen behalen. Extra energiebesparing Van de beoogde honderd petajoule extra energiebesparing in 2020 (ten opzichte van 1990) is tot op heden 75 petajoule aan bezuiniging gerealiseerd. De nog 25 petajoule extra besparing kan volgens de Borgingscommissie de komende twee jaren onder meer worden gerealiseerd door het invoeren van een informatieplicht in de Wet Milieubeheer. Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven op dit moment al om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vervangen van de bestaande verlichting door LED-verlichting. Op basis van het nieuwe artikel 2.15 zijn bedrijven verplicht informatie te verstrekken over de maatregelen die zij hebben genomen en dienen daarbij tevens te motiveren waarom zij voor deze maatregelen hebben gekozen. Deze informatieplicht legt de bewijslast voor het treffen van energiebesparende maatregelen neer bij bedrijven, waardoor deze temeer worden aangespoord om het energieverbruik te reduceren. Handhaving Niet enkel de uitvoering, maar tevens de handhaving van de verplichtingen zal naar verwachting verbeteren, aldus de Borgingscommissie. Het is immers niet langer aan de gemeenten om actief de naleving van...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West