Energiebesparing en assetmanagement gaan hand in hand - Utilities
achtergrond

Energiebesparing en assetmanagement gaan hand in hand

Publicatie

29 mrt 2017

Auteur

David van Baarle

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

Asset management, engie

Klimaatuitdagingen en de daaruit voortvloeiende energietransitie zorgt voor hernieuwde aandacht voor energiebesparing bij de industriële energiegrootverbruikers. Asset management helpt die partijen om energiebesparing in de strategie mee te nemen. En als de kennis en kunde ontbreekt, is het altijd nog mogelijk om utilities als dienst af te nemen. In Parijs zijn duidelijke afspraken gemaakt rondom het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide. Europa heeft zich gecommitteerd aan de afspraken en de wet- en regelgeving van de lidstaten zal dan ook worden aangescherpt om de uitstoot van de industrie en utilities-bedrijven terug te dringen. De stok voor energiebesparing is dus duidelijk, maar de worst die wordt voorgehouden is net zo interessant. Want energiebesparing levert ook geld op. De twee doelstellingen worden verenigd in asset management en asset optimization. Operational Excellence Joris Grimbergen is asset management deskundige bij Stork, dat onlangs is samengegaan met EPC contractor Fluor. ‘Organisaties voelen van alle kanten de druk toenemen. Naast veiligheid, stelt de wetgever ook steeds hogere eisen aan de energiereductie en milieueisen. Daarnaast neemt de concurrentie in het buitenland toe, met name in landen waar loonkosten en energiekosten significant lager zijn dan in Europa. Men wil dus de wetgever tevredenstellen, de kosten laag houden, de CO2 -uitstoot terugdringen en dan ook nog de continuïteit van de productie veiligstellen. Asset management biedt goede instrumenten om al die verschillende doelstellingen te realiseren. Daarvoor is een toekomstplan met een heldere bedrijfsstrategie als vertrekpunt nodig.’ De strategie van Tracey en Wiersema, een ideaal hulpmiddel voor het bepalen van de strategische basis,  kent drie disciplines: product leadership, customer intimacy en operational excellence. Bedrijven die zich als product leader profileren, focussen zich met name op innovatie, snelle ontwikkeling en imago. Customer intimacy is met name gericht op de klanttevredenheid, dienstverlening en integratie met de klant. De operational excellence-strategie streeft vooral naar een hoge betrouwbaarheid in combinatie met lage kosten. ‘Die laatste strategie heeft de meest duidelijke link met energiemanagement’, zegt Grimbergen. ‘Wie stuurt op operational excellence, stuurt uiteindelijk ook op de laagst mogelijke energiekosten. Om e operational excellent te worden, zal je eerst dingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, oftewel...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West