Footprint van producten verkleinen met hulp van de keten - Utilities
achtergrond

Footprint van producten verkleinen met hulp van de keten

Publicatie

4 mei 2013

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

Bij veel bedrijven is duurzaamheid van de bedrijfsvoering een hot item. De belangrijkste reden is dat de klant erom vraagt. Die klant kan de consument zijn, maar in de maakindustrie is dat vaak een collega-industriële klant, die met de geleverde deelproducten zijn product maakt. Bij de vraag in hoeverre men duurzaam bezig is, gebeurt het regelmatig dat men verwijst naar het groene wagenpark of de energieconvenanten waar men bij is aangesloten. Maar de gevraagde houvast per product wordt daarmee niet gegeven. Een eerste grote stap die bedrijven al jaren nemen, is het laten uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA). LCA’s zijn niet nieuw; ze kwamen al in de jaren 80 van de vorige eeuw in opkomst. Met een LCA worden kennis en inzicht verzameld over de onttrekkingen van grondstoffen en de emissies door menselijke activiteiten in het milieu. En dan met name de activiteiten die verbonden zijn aan het produceren van goederen en diensten en het gebruik en de afdanking van de grondstoffen en de gevolgen ervan. Bij een LCA wordt in elk stadium van het productieproces een inventaris gemaakt van het energie- en materiaalverbruik en de emissies. Zo worden de punten geïdentificeerd waar wel en geen verbetering op milieugebied haalbaar zijn. In de afgelopen dertig jaar is veel ervaring opgedaan en zijn allerlei kinderziekten verdreven. Inmiddels zijn er internationale standaarden voor de LCA-methodiek opgesteld: EN 15804, en de ISO 14040 en 14044. Verder bestaan er verschillende databases met daarin de milieugegevens van diverse materialen, producten en processen. Gespecialiseerde LCA-adviseurs kennen deze databases en hebben hier toegang tot. Toon van Harmelen van TNO is al jaren expert op het gebied van LCA’s. ‘Vooral in de eerste jaren lieten bedrijven LCA’s maken van hun producten en processen uit defensief oogpunt, namelijk om gegevens in de hand te hebben als de milieubelasting van het bedrijf en zijn producten ter sprake zou komen. De laatste jaren is de strategie meer offensief: om te laten zien hoe duurzaam men bezig is wil men weten wat de milieu-impact is van hun producten en processen.’ Die impact is op verschillende manieren uit te drukken. Meestal wordt dit...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.