Handhaving energiebesparing en energie-audits op handen - Utilities
achtergrond

Handhaving energiebesparing en energie-audits op handen

Publicatie

11 mei 2017

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

audit, energierecht, Energiewet

Al jaren rust op ondernemingen de verplichting om alle beschikbare energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Daar is van recenter datum de verplichting bijgekomen om door middel van het uitvoeren van een energie-audit inzicht te geven in de energiehuishouding van een onderneming. De handhaving loopt tot op heden achter, maar daar lijkt verandering in te komen. De handhavingsinstrumenten die het gezag ter beschikking staan liegen er in ieder geval niet om.  Piet-Hein Eijssen, Energy Team, Bird & Bird Al jaren rust op ondernemingen met een jaarverbruik van ongeveer 50.000 kilowattuur elektriciteit de energiebesparingsverplichting van artikel 2:15 Activiteitenbesluit. Op grond hiervan zijn ondernemingen verplicht om alle beschikbare energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder ook daadwerkelijk te treffen. Van recenter datum is de verplichting voor ondernemingen met een bepaalde omvang om een energie-audit uit te voeren. De energie-audit is verplicht voor ondernemingen met een Nederlands personeelsbestand van meer dan 250 FTE of voor ondernemingen met een jaaromzet in Nederland van minimaal 50 miljoen euro die bovendien in Nederland een balanstotaal hebben van minimaal 43 miljoen euro. Energie-auditplicht In een energie-audit verschaft de onderneming een totaaloverzicht van haar totale energiehuishouding. Ook dient de onderneming inzichtelijke te maken voor het bevoegd gezag (het College van B&W binnen de gemeente of Gedeputeerde Staten op provincie niveau) op welke termijn welke kosteneffectieve en energiebesparende maatregelen worden genomen. Er bestaan verschillende vrijstellingsmogelijkheden van de energie-auditplicht. Zo zijn bijvoorbeeld ondernemingen die deelnemen aan de energieconvenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) en Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (ETS) vrijgesteld van de energie-auditplicht. Ook bestaan er een aantal mogelijkheden om op een alternatieve wijze te voldoen aan de energie-auditverplichting. Zo kan bijvoorbeeld een energiekeurmerk of het feit dat in het verleden (op bevel van het bevoegd gezag) een energiebesparingsonderzoek is uitgevoerd reeds volledig of gedeeltelijk invulling geven aan de energie-auditplicht. Het is echter steeds ter beoordeling van het bevoegd gezag in hoeverre een vrijstelling of alternatieve invulling voldoet aan de energie-auditverplichting. Al enkele jaren zijn de energiebesparingsverplichting en de energie-auditverplichting een papieren tijger gebleken. Het oorspronkelijk streven van de wetgever was dat energie-audits reeds voor...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West