Industrie en energieproducenten ontvouwen emissiereductieplannen - Utilities
achtergrond

Industrie en energieproducenten ontvouwen emissiereductieplannen

Publicatie

11 mei 2017

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

Energie Nederland, KVGN, VEMW

Dat de energietransitie zich over de gehele maatschappij uitstrekt, blijkt wel uit de diverse belangengroepen die zich allemaal over dezelfde vraagstelling bogen: Hoe kunnen we zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Hoever dat terugdringen gaat, daar zijn de meningen nog over verdeeld maar ratificatie van de COP21-afspraken is in ieder geval gewenst. Het regende de afgelopen maand rapporten. PBL kwam al in maart met zijn rapport over energieneutrale warmtenetten in Nederland terwijl het niet veel later de kosten doorberekende van de energietransitie. Als een ding duidelijk is uit deze rapporten, dan is het dat een centrale regie vanuit een sterke overheid gewenst is. Het doel is in ieder geval duidelijk: de CO2-emissies met 95 tot honderd procent verlagen. Alle rapporten naast elkaar gelegd, laten zien dat de partijen het eens zijn over een aantal thema’s: terugdringing van fossiele brandstoffen, een hogere bijdrage van warmte, een hoge integratie van  de energiesystemen en een sterkere regie op de energiemarkt. Energiebesparing levert in de plannen nog steeds de grootste bijdrage, terwijl flexibilisering en de grotere marktdynamiek de grootste uitdagingen zijn. Uit de doorberekeningen van PBL blijkt dat de CO2-besparingsmogelijkheden in de industrie zoals de inzet van biomassa, CCS, recycling en efficiencyverbetering de hoogste opbrengsten genereren tegen de laagste kosten. VEMW Misschien de meest praktische bijdrage komt van de industriële grootverbruikers die een onderzoek lieten uitvoeren door onderzoeksbureau McKinsey. Geen conceptuele vergezichten, maar een achttal tastbarre maatregelen die de koolstofemissies van de zware industrie met 95 procent kunnen terugdringen. De industrie is verantwoordelijk voor veertig procent van de totale emissies in Nederland en de genoemde percentages kunnen dan ook een belangrijke stap zijn in de terugdringing van CO2-emissies in Nederland. Energiebesparing staat daarbij op nummer één. Met warmtepompen, netwerken voor restwarmte en mechanische damprecompressie kan de industrie nog veel van de warmte die verloren gaat nuttig inzetten. De industrie kan volgens onderzoeksbureau McKinsey ook een rol spelen in loadbalancing door gebruik te maken van hybride boilers die zowel op elektriciteit als gas kunnen draaien. In processen waar CO2-uitstoot onvermijdelijk lijkt, pleit men voor afvang van CO2 om dit ondergronds op te slaan...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West