Industrie kiest voor drastische koolstofemissiereductie in 2050 - Utilities
achtergrond

Industrie kiest voor drastische koolstofemissiereductie in 2050

Publicatie

28 dec 2016

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

Grünfeld, VEMW

De Nederlandse overheid heeft een sterke partner gevonden in zijn ambitie de uitstoot van kooldioxide in 2050 80 tot 95 procent terug de dringen: de industrie. Belangenvereniging van de energiegrootverbruikers VEMW overhandigde tijdens de viering van zijn honderdjarig jubileum een propositie aan directeur Generaal Mark Dierickx van Economische Zaken. Het voorstel van de achterban van VEMW is duidelijk: De industrie wil investeren als de overheid wil faciliteren. ‘Een ambitieus plan’, dat geeft algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld direct toe. ‘Maar het is geen luchtfietserij. Het is bijzonder dat industriële grootverbruikers van energie zich zo eensgezind uitspreken over emissiereductie en ik ken geen land met een industrie met vergelijkbare plannen. Wat ook duidelijk moet zijn: we zitten niet op geld van de overheid te wachten. We willen vooraleerst  dat de overheid een visie en strategie voor de lange termijn  vastlegt en zich daar ook aan houdt. De Nederlandse industrie heeft echt zijn nek uitgestoken met deze propositie en we hopen natuurlijk dat de overheid evenveel lef toont. Zo’n lange termijnvisie is namelijk een voorwaarde voor het investeringsklimaat voor verduurzaming van de industrie. Veel bedrijven zijn nu eenmaal afhankelijk van private investeerders en veel kapitaal komt vanuit het buitenland. Die investeerders krijg je alleen maar mee als ze zeker zijn van een consistent beleid en gegarandeerde rendementen over de lange termijn.’ Hoe die emissiebesparing tot stand komt, is voor een deel wel te voorspellen. Grünfeld: ‘De industrie investeerde de afgelopen jaren al in energiebesparende maatregelen, in de opwaardering of nuttige inzet van restwarmte en zet steeds vaker duurzame grondstoffen en energie in. Die investeringen leidden tot incrementele verbeteringen en ik verwacht dat die de komende jaren nog wel door zullen gaan. Als je deze trend doortrekt naar 2050 kom je nog niet tot de helft van de ambitie van een vrijwel emissie loze industrie. Om echt grote sprongen te maken, is een trendbreuk nodig en om dat te bereiken, is op diverse vlakken innovatie nodig. Niet alleen op het gebied van energietechniek en duurzame grondstoffen, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking en financiering. Met alleen maar optimaliseren wat...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West