Methaanemissies potentieel grotere klimaatdreiging dan kooldioxide - Utilities
achtergrond

Methaanemissies potentieel grotere klimaatdreiging dan kooldioxide

Publicatie

13 jun 2014

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

Aardgas is vanwege zijn moleculaire samenstelling de schoonste van alle fossiele brandstoffen. In het Groningenveld bestaat dit aardgas voor het grootste deel uit methaan of CH4 (82 procent), hogere koolwaterstoffen zoals ethaan of propaan (ruim 3 procent), stikstof en een klein deel kooldioxide. Bij verbranding van één kuub aardgas – lees: de methaaninhoud – komt bijna twee kilogram CO2 vrij. Met meer dan drie kilogram CO2 per kilo, transportverlies en andere verliezen niet meegerekend, ligt dat voor vaste en vloeibare fossiele brandstoffen (steenkool en aardolie) een stuk hoger. Daar komt de CO2-voetafdruk op circa het dubbele uit. De CO2-voetafdruk van aardgas verandert echter ingrijpend zodra het niet wordt verbrand maar, als gevolg van lekkages of anderszins door menselijke interventie, rechtstreeks in de atmosfeer terechtkomt. Methaan, de hoofdcomponent van aardgas en biogas (circa 63 procent CH4), is immers een veel krachtiger broeikasgas dan CO2. Het kan honderd keer zoveel infrarode straling vasthouden als CO2, de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering. Wel valt methaan veel sneller in de atmosfeer uiteen: waar CO2 er vele honderden jaren over doet om geen effect meer te hebben, neemt het verval van methaan maar tientallen jaren in beslag. Toch is methaan na twintig jaar in de atmosfeer 72 keer sterker en na honderd jaar nog 25 keer sterker dan CO2, zo stelt de recente studie ‘Greater focus needed on methane leakage from natural gas infrastructure’ dat in het voorjaar van 2014 in ‘Proceedings of the National Academy of Science’ (PNAS) werd gepubliceerd. Gelukkig is er op dit moment aanzienlijk minder methaan dan CO2 in de atmosfeer, circa 1,8 parts per million (ppm) tegenover 400 ppm kooldioxide. Hoewel de effecten van methaanemissies naar de atmosfeer nauwelijks ten volle bekend zijn, is met de cijfers die wel bekend zijn duidelijk geworden dat slechts lichte toename van de methaanuitstoot grote gevolgen heeft op het verhevigd broeikaseffect. Er is inmiddels brede wetenschappelijke consensus dat, wanneer methaanemissies aan het eind van de pijplijn de twee à drie procent van het totale volume te boven gaan, de bijdrage aan het broeikaseffect hetzelfde wordt als die van steenkool . Aan methaan dat vrijkomt door...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.