Nieuwe NOx-eisen voor indirecte stookinstallaties - Utilities
achtergrond

Nieuwe NOx-eisen voor indirecte stookinstallaties

Publicatie

29 mrt 2018

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

KWA

De Europese emissiebeperkende richtlijn voor middelgrote stookinstallaties is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Beheerders van dit soort installaties moeten in de toekomst voldoen aan verscherpte emissie-eisen, meer administratieve verplichtingen en verplichte periodieke metingen uitvoeren. Wie eind dit jaar een nieuwe ketel koopt, zal dan ook al rekening moeten houden met deze nieuwe regels. Fons Heuven, Senior Adviseur KWA Bedrijfsadviseurs en Marlies Huijbers, Juridisch adviseur KWA Bedrijfsadviseurs De Europese unie introduceerde Richtlijn (EU) 2015/2193, emissiebeperkingen van verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties destijds om de emissies van middelgrote stookinstallaties te beperken. Deze richtlijn moest uiterlijk op 19 december 2017 zijn opgenomen in Nederlandse wet- en regelgeving en is nu  te vinden in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. De richtlijn bevat voorschriften om emissies van middelgrote stookinstallaties van gassen als zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx) en stof te beheersen. Het Activiteitenbesluit bevatte al emissie-eisen voor ketels, zuigermotoren en gasturbines. Door genoemde implementatie krijgen nu alle middelgrote, indirect gestookte installaties emissie-eisen opgelegd. Welke consequenties dit heeft voor uw stookinstallatie? Voordat we daarop ingaan, volgt kort de inhoud van de wijzigingen. Emissie-eisen In hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit staan de eisen waaraan de ketels, zuigermotoren en gasturbines moeten voldoen. Met de nieuwe wijziging zijn nu alle indirect gestookte installaties zoals procesfornuizen, drogers en ovens hieraan toegevoegd. Verder gelden de emissie-eisen niet alleen voor standaard brandstoffen, maar ook voor vergunningplichtige brandstoffen. De bestaande NOx-eisen in hoofdstuk 3 blijven gehandhaafd en zijn strenger dan de eisen van de Richtlijn middelgrote stookinstallaties. De Rijksoverheid geeft aan dat dit nodig is, omdat anders de luchtkwaliteit niet wordt verbeterd. Dit zou in strijd zijn met de verplichting om de best beschikbare technieken (BBT) in te zetten. Bovendien moesten de ketelinstallaties, zuigermotoren en gasturbines al per 1 januari 2017 aan deze eisen voldoen. Bedrijven hebben dan ook fors geïnvesteerd om dit te realiseren. Verder kan voor bepaalde stookinstallaties maatwerk worden aangevraagd, om af te wijken van de emissiegrenswaarden. De maximale toegestane emissie bij maatwerk is eveneens vastgelegd. Meten emissies Onder de voorgaande versie van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling kon met een éénmalige meting worden aangetoond...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.