Ontwikkeling offshore windparken in stroomversnelling - Utilities
achtergrond

Ontwikkeling offshore windparken in stroomversnelling

Publicatie

29 jun 2017

Auteur

Sharon van de Kerkhof

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

Bird&Bird, DONG, Shell

In het Energieakkoord is overeengekomen dat vanaf 2026 geen subsidies meer zullen worden verstrekt voor de aanleg van windparken. De trenddaling van de aanbesteding van Borssele 1 en 2 van respectievelijk DONG en Shell belooft een versnelling van die subsidiegrens. In Duitsland is inmiddels al een windpark aanbesteed met een invoedingstarief van 0 cent. Wellicht biedt deze ontwikkeling ook mogelijkheden voor de Nederlandse windparken. Tekst: Sophie Dingenen, Margot Besseling en Sharon van de Kerkhof Bird&Bird LLP Op basis van de Richtlijn Hernieuwbare Energie dient de Nederlandse overheid onder andere na te streven dat minimaal veertien procent van het totale energieverbruik in 2020 op duurzame wijze wordt opgewekt. Om deze doelstelling te behalen is in het Energieakkoord van 6 september 2013 afgesproken dat het operationele offshore windvermogen dient toe te nemen tot 4450 megawatt in 2023. Dit betekent een toename van 3.450 megawatt in een periode van tien jaar. Om deze toename te realiseren berekende het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) dat de overheid achttien miljard euro dient uit te trekken om investeringen in windenergie op zee aantrekkelijker te maken voor marktpartijen. Dit bedrag zal gefaseerd worden uitgekeerd over een periode van vijftien jaar. Rekening houdende met het feit dat het na het afgeven van een subsidiebeschikking nog een aantal jaren duurt voordat er daadwerkelijk met de exploitatie van een windpark zal worden aangevangen, zal de SDE-subsidie verspreid over de jaren 2019–2037 worden uitgekeerd. De benodigde financiële ondersteuning voor het bouwen en exploiteren van offshore windparken wordt vooralsnog door de Nederlandse overheid geboden via subsidies op basis van het programma Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).  Tenderprocedure Het ontstaan van een offshore windpark kan worden onderscheiden in vier fasen: vergunning, ontwerp, constructie en operatie. De SDE+ subsidie wordt toegekend op basis van een tenderprocedure. Via een tenderprocedure wordt bepaald welke marktpartij aanspraak maakt op de vergunning voor het bouwen en exploiteren van het windpark. Voorheen handelde de Nederlandse overheid nog reactief door het indienen van een subsidie- en vergunningaanvraag aan marktpartijen over te laten, waar de overheid dan vervolgens op reageerde. Tegenwoordig speelt de overheid een actieve rol in het bepalen van de omvang...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Utilities

Sharon van de Kerkhof

Neem contact op - Bekijk profiel

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West