Open discussie over schaliegas - Utilities
achtergrond

Open discussie over schaliegas

Publicatie

4 apr 2013

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

Onlangs lanceerde TNO in het Europees Parlement in Brussel de Europese Schaliegas Argumentenkaart. Deze kaart bevat de voor- en tegenargumenten van schaliegasproductie in de EU-lidstaten en kan een basis zijn voor open discussie. Om tot een open discussie te komen, is het van groot belang om geen weging aan de argumenten te hangen, stelt René Peters, directeur gastechnologie bij TNO. ‘Er is discussie over de voor- en nadelen van schaliegas en dat is goed. Ongefundeerd kan gewoonweg niet worden besloten om wel of niet tot schaliegaswinning over te gaan. Daarom hebben we het initiatief genomen om de onafhankelijke Argumentenfabriek het proces te laten begeleiden om met diverse internationale stakeholders uit de publieke en private sector, zoals overheid, NGO’s en kennisinstellingen, te inventariseren welke voor- en nadelen eraan te geven zijn. Daarbij hebben we geconstateerd dat we een heleboel niet weten. Als blijkt dat bepaalde aspecten niet of onvoldoende op de argumentenkaart zijn aangegeven, dan wordt de argumentenkaart daarop aangepast. Ons doel is om alle argumenten onbevooroordeeld op een rij te hebben. Zonder daarbij aan te geven hoe belangrijk of zwaarwegend een argument is.’   Duurzaam De kaart moet leiden tot een transparante, open discussie. Op de kaart staat per thema een aantal argumenten dat pleit vóór en tegen schaliegaswinning. Een van die thema’s is energie. Positief aan schaliegaswinning op energiegebied is dat het kan helpen om te voldoen aan de groeiende vraag naar energie en tegelijkertijd kan zorgen voor een daling van de invoer van gas of een alternatieve energiebron. Het onconventionele gas kan ook pieken in de energievraag opvangen wanneer de levering van duurzame alternatieven tekortschiet. Daarnaast zorgt de winning voor het vergaren van meer kennis die kan worden gebruikt voor andere energiewinning zoals bijvoorbeeld geothermie. Tegenargumenten op energiegebied zijn er uiteraard ook. Financiering van schaliegaswinning verdringt de financiering van duurzame energie en stelt de noodzaak uit om over te schakelen op duurzame energie. Daarnaast kan schaliegas de prijs van fossiele energie laten dalen – kijk naar Amerika – waardoor alternatieven uit de duurzame hoek relatief duur worden. Ontsieren Op milieugebied is er eveneens een aantal pro’s en contra’s....

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.