Stookinstallaties onder druk - Utilities
achtergrond

Stookinstallaties onder druk

Publicatie

13 mrt 2014

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

In Nederland was een NOx-emissiehandelssysteem opgezet. Maar omdat dit onvoldoende draagvlak in andere Europese landen had, is inmiddels besloten om dit per 1 januari 2014 te stoppen. Werd tot voor kort de kwaliteit van het aardgas in Nederland hoofdzakelijk bepaald door het Slochterengasveld, in de nabije toekomst zal dit veranderen. Door een toenemende import van aardgas uit andere landen en menging met groen gas, zal de kwaliteit van het aardgas in de toekomst aangepast worden. Nederland wil hierbij als exportland een belangrijke rol vervullen als gasrotonde. Dus is het zaak voor eigenaren van stookinstallaties, waaronder branderinstallaties voor ketels voor de opwekking van warm water, heet water, stoom en thermische olie, om zich te oriënteren en voor te bereiden op de nabije toekomst. Naast ketelinstallaties geldt dit ook voor gasmotoren en turbines. Om de juiste beslissingen te nemen betreffende mogelijke maatregelen voor aardgasgestookte installaties is het op de eerste plaats belangrijk om te weten welke installaties het betreft. Zie hiervoor het kader.   Wijziging Wobbe-index Wijziging van de Wobbe-index is in eerste instantie van toepassing op installaties die hoogcalorisch gas, het zogenoemde H-gas, verstoken. Dit zal medio 2014 ingevoerd worden. Voor de overige gebruikers (waaronder de consumentenmarkt) van het laagcalorische gas, het G-gas, zullen deze wijzigingen per 1 januari 2021 ingevoerd worden. Indien installaties aanpassing behoeven, is het belangrijk om te weten hoe NOx ontstaat en wat de invloed van de Wobbe-index van aardgas is. Aardgas bestaat grotendeels uit koolwaterstoffen (CH4 ) en een aandeel (± 14 procent) stikstof (N2) . Voor de verbranding van aardgas is zuurstof (O2) nodig.  Deze komt samen met stikstof (± 77 procent) in de omgevingslucht voor. De reactie van aardgas met zuurstof tijdens het verbrandingsproces verloopt als:  CH4 + 2 O2 ® CO2 + 2 H2O. Echter, er zal ook een hoeveelheid stikstof met zuurstof oxideren en hierbij stikstofoxiden (NOx)  vormen. Hoe hoger de vlamtemperatuur, des te meer stikstofoxiden zich zullen vormen. De x bij de aanduiding NOx  geeft aan dat er een complex aan stikstofoxiden gevormd worden. De belangrijkste hierbij zijn NO (stikstof monoxide) en NO2 (stikstof dioxiden). Het aandeel NO2 wordt grotendeels gevormd...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.