Waterschap en afvalverwerker bundelen krachten in waterbehandeling - Utilities
achtergrond

Waterschap en afvalverwerker bundelen krachten in waterbehandeling

Publicatie

16 dec 2015

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Land van Cuijk van waterschap Aa en Maas produceert biogas in een vergister voor zuiveringsslib. Dit biogas werd tot voor kort in twee warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) omgezet in elektriciteit en warmte. Omdat deze gasmotoren aan vervanging toe waren, besloot het waterschap synergiemogelijkheden in de omgeving te verkennen. Hieruit is een interessante optie naar voren gekomen voor samenwerking met Attero, specialist in duurzame oplossingen voor afvalstromen. In de voorbereiding van dit project zochten de betrokken partijen, zowel vanuit bedrijfseconomisch als vanuit duurzaamheidsoogpunt, naar een winwin-situatie. In opdracht van waterschap Aa en Maas analyseerde Iv-Water al in 2009 verschillende mogelijkheden en toepassingen en toetste de alternatieven op bedrijfseconomische haalbaarheid en duurzaamheidsaspecten. De meest duurzame en tegelijkertijd ook economisch meest aantrekkelijke optie voor het waterschap was om samenwerking te zoeken met de naastgelegen stortplaats van Attero. Hiermee ontstond de optie om het stortgas van de stortplaats en het eigen biogas gezamenlijk te verwerken in een centraal opgestelde WKK-installatie. Dit bleek een gezamenlijk voordeel op te leveren. De WKK’s van het waterschap waren verouderd en aan vervanging toe. Ditzelfde gold voor de WKK van de stortplaats. Daar kwam nog eens bij dat de WKK van de stortplaats te groot was gedimensioneerd omdat de hoeveelheid stortgas afneemt als een stortplaats wordt gesloten. Bovendien kon Attero de warmte niet nuttig inzetten. Het waterschap besloot een nieuwe WKK te bouwen met een hoger elektrisch rendement dat wordt ingezet voor de energievoorziening van de eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bijkomend voordeel is dat de extra geproduceerde warmte kan worden benut voor verwarming van de slibgisting, de bedrijfsgebouwen en de zuiveringsprocessen.   Gezamenlijke verwerking De publieke en private partners keken naar mogelijkheden om andere processtromen gezamenlijk te verwerken. Uiteindelijk kwam men op een tweetal stikstofrijke deelstromen. Zowel de percolaatstroom van de stortplaats als het rejectiewater van de rwzi bevatten beide hoge gehaltes aan ammonium. Voor deze specifieke deelstromen zijn in vergelijking met de huidige verwerkingswijze, conventionele nitrificatie en denitrificatie, momenteel efficiëntere procestechnologieën beschikbaar, zoals het anaerobe oxidatieproces anammox. Daarnaast bevat het rejectiewater van de rwzi hoge gehaltes fosfaat. Dit fosfaat kan op relatief eenvoudige wijze worden teruggewonnen en als grondstof...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.