Zeven kleuren waterstof - Utilities
achtergrond

Zeven kleuren waterstof

Publicatie

2 mei 2019

Categorie

Utilities

Soort

achtergrond

Tags

blauwe waterstof, groene waterstof

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar emissieloze varianten, noodzaakt de industrie naar andere vormen van energie te kijken. Waterstof is in die plannen een kansrijk alternatief voor de productie van hogetemperatuurwarmte en als grondstof voor de chemie. Groene waterstof is daarbij het einddoel. Maar voordat echt emissie loos kan worden geproduceerd, zijn er talloze tussenvarianten mogelijk. Via grijze waterstof, naar blauwe, turquoise zal uiteindelijk de weg worden vrijgemaakt voor groene waterstof. In bijna alle transitiescenario’s speelt waterstof een rol. Het lichtste molecuul uit het universum is namelijk een schone energiedrager die ook nog eens redelijk eenvoudig kan worden opgeslagen en getransporteerd. Nu is waterstof op zichzelf kleurloos, maar aan de weg ernaartoe wordt wel degelijk een kleur toegekend. Zo is grijze waterstof de aanduiding voor waterstof dat uit fossiele bronnen wordt gehaald. Dezelfde waterstof wordt als blauw aangeduid als de bij de splitsing overgebleven waterstof wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen. Groene waterstof is een product van het op elektrolytische wijze splitsen van water in waterstof en zuurstof. Hoe groen dit daadwerkelijk is, is met name afhankelijk van de elektriciteitsbron voor de elektrochemische reactie. Stroom uit gas- of kolencentrales heeft nog steeds een fossiele voetafdruk, terwijl idealiter alleen stroom uit wind- of zonne-energie wordt ingezet voor dit proces. Een bijzondere vorm van waterstofproductie is die van chloorelektrolyse. Een aantal chemische bedrijven gebruikt zout als basis voor de productie van chloor. Chloor is een grondstof voor tal van chemische producten en kunststoffen. Bij de elektrolytische splitsing van keukenzout, natriumchloride, ontstaat aan de pluspool chloor en aan de minpool waterstof. Producenten zoals Nouryon verkopen dit waterstof vaak weer aan bedrijven in de buurt. De energie voor dit proces komt tot nog toe voornamelijk van fossiele centrales, maar Nouryon investeert inmiddels wel in verduurzaming van zijn elektrisch vermogen. De chloorindustrie zou zelfs een bijdrage kunnen leveren aan het balanceren van volatiele windstroom. En dan zijn er ook nog hybride vormen waarbij de bij de productie van blauwe waterstof gesplitste kooldioxide als grondstof wordt gebruikt. Deze zogenoemde turquoise waterstof, een combinatie van groen en blauw, biedt een duurzamer alternatief voor CCS. Toepassingen Om de verschillen...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ă˜rsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West