ACM constateert dat TenneT niet aan wettelijke verplichtingen voldeed - Utilities
nieuws

ACM constateert dat TenneT niet aan wettelijke verplichtingen voldeed

Publicatie

11 sep 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

ACM, Tata Steel, TenneT

Landelijk netbeheerder TenneT heeft bij de stroomstoring in Diemen in maart 2015 niet aan haar wettelijke verplichtingen voldaan. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald in een geschil dat Tata Steel bij haar had ingediend.

De ACM stelde vanwege het ingediende geschil van Tata Steel een nieuw, breder onderzoek in naar de stroomstoring in het 380 kV-net van TenneT. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de oorzaak van de stroomstoring een combinatie was van falende techniek en een menselijke fout. Dat onderzoek was uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van TenneT, onder het toeziend oog van de ACM. Het doel van dit eerste onderzoek was vooral om de technische oorzaak van de storing vast te stellen en om hieruit lessen te trekken.

Door de stroomstoring op 27 maart 2015 kwamen ongeveer 1 miljoen huishoudens in Noord-Holland en Flevoland een uur zonder stroom te zitten. Treinverkeer en vliegverkeer raakten ontregeld, ziekenhuizen moesten operaties annuleren en telefoonverkeer viel uit.

Geschil

Bij het nieuwe, bredere onderzoek heeft de ACM ook de norm van de ‘enkelvoudige storingsreserve’ betrokken. Deze wettelijke norm houdt in dat een storing in een onderdeel van het net, bijvoorbeeld een circuit of een transformator, niet mag leiden tot een transportonderbreking. TenneT heeft deze norm overtreden door de manier waarop het station Diemen is ontworpen. Het doel van dit tweede onderzoek, dat dus door de ACM is uitgevoerd, was om de informatie op tafel te krijgen die nodig is om het geschil tussen Tata Steel en TenneT te kunnen beslechten.

infrastructuur

TenneT schrijft in een reactie op het besluit van ACM, dat de uitvoering ervan de Nederlandse maatschappij tot zeven miljard euro zou kunnen kosten. De TSO vindt dat het besluit gebaseerd is op wetgeving die niet doelmatige en niet wenselijke investeringen vereist door TenneT en regionale netbeheerders. TenneT gaat dan ook tegen het besluit in beroep.

De Tweede Kamer nam in 2015 al de Wet Stroom aan waarin wetgeving was opgenomen die deze maatschappelijk onwenselijke investeringen uitsluit. TenneT wil nodeloze investeringen voorkomen en pleit nu voor spoedige invoering van relevante onderdelen uit het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET), die eerder ook al in de Wet Stroom stonden.

Geen wettelijke overtredingen

De aanbevelingen die de ACM naar aanleiding van het onderzoek naar de stroomstoring heeft gedaan zijn door TenneT allemaal opgevolgd. Ook schreef de ACM in 2016 na grondige bestudering en analyse van het onderzoek én eigen analyse in verschillende brieven aan Minister Kamp van Economische Zaken en TenneT dat ACM op basis van de onderzoeksresultaten geen overtreding van de wettelijke voorschriften heeft vastgesteld.

Mel Kroon, CEO van TenneT: ‘De vraag die op tafel ligt, is of het verstandig is om ons te dwingen om strikt de letter van de wet te volgen waardoor wij en onze collega netbeheerders zeer grote investeringen moeten doen die de betrouwbaarheid nauwelijks vergroten. Te meer daar dit ook al langer door alle betrokkene partijen is onderkend en in nieuwe wetgeving is meegenomen. Op basis van de huidige wet zouden wij bijvoorbeeld op hoogspanningsverbindingen twee hoogspanningsmasten naast elkaar moeten plaatsen voor het geval er één zou omvallen. Zonder twijfel zou dezelfde ACM deze investeringen te zijner tijd terecht als inefficiënt en niet doelmatig kwalificeren.’

Oplossing

Het Ministerie van Economische Zaken, Netbeheer Nederland en TenneT hebben onderzocht of het mogelijk is om een aantal uitzonderingen te definiëren waarbij de hoge leveringszekerheid, van bijna honderd procent, niet wordt aangetast. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is in het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie opgenomen dat uitzonderingen bij Algemene Maatregel van Bestuur kunnen worden geregeld.

Bron: ACM

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West