ACM ondersteunt duurzame windenergie op zee - Utilities
nieuws

ACM ondersteunt duurzame windenergie op zee

Publicatie

30 mei 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Het kabinet wil 3500 megawatt aan extra windvermogen voor de kust laten bouwen. Dit draagt bij aan zijn beleid om in 2023 16 procent van de energie hernieuwbaar te laten zijn. Het ontwerpbesluit van ACM bevat regels voor de vergoeding van de kosten die gemoeid zijn met de aanleg en het beheer van het net op zee.

 

Toegestane inkomsten netbeheerder

De toezichthouder geeft duidelijkheid en zekerheid aan de beheerder van het nog te bouwen net op zee. ACM kan eind 2016 een besluit nemen over de toegestane inkomsten van de netbeheerder. De inkomsten verkrijgt de netbeheerder naar verwachting uit een subsidie van de minister van Economische Zaken. Voor zover die subsidie niet toereikend is, worden de inkomsten verkregen via de transporttarieven van het landelijk hoogspanningsnet.

 

De samenleving is er bij gebaat dat de kosten van het net op zee efficiënt zijn. Alleen de noodzakelijke kosten (inclusief een redelijk rendement) worden vergoed. ACM prikkelt de netbeheerder om efficiënt te werken, waarbij de beheerder voldoende ruimte moet hebben om te investeren. ACM doet dit onder meer door een efficiëntietoets uit te voeren zodra het net in gebruik is genomen.

 

Afschrijving in 20 jaar

Voor de afschrijving van het net op zee heeft ACM gekozen voor een termijn van 20 jaar. Daarmee sluit zij aan bij de huidige plannen voor een net op zee die van dezelfde termijn uit gaan. Samen met de reguleringsperiode die op vijf jaar is gesteld, biedt de toezichthouder hiermee duidelijkheid en zekerheid aan de netbeheerder. Als er in de toekomst concrete plannen zijn om het net op zee langer dan 20 jaar te gebruiken, kan ACM de afschrijvingstermijn zo nodig verlengen bij een volgende reguleringsperiode.

 

Consultatie

Het ontwerpmethodebesluit ligt nu zes weken ter consultatie. Het definitieve besluit volgt in het najaar, wanneer ook de andere methodebesluiten voor de landelijke en regionale energienetbeheerders worden gepubliceerd.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.