ACM publiceert methodebesluiten - Utilities
nieuws

ACM publiceert methodebesluiten

Publicatie

9 mei 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De methodebesluiten zijn bedoeld om te komen tot redelijke transporttarieven voor gas en elektriciteit voor de afnemers. Daarbij moeten netbeheerders hun investeringen – bijvoorbeeld in duurzaamheid – kunnen terugverdienen, voor zover deze efficiënt zijn. Zo betalen consumenten niet te veel, terwijl netbeheerders voldoende kunnen verdienen om te blijven investeren in een duurzame en betrouwbare energievoorziening.  ACM publiceert nu de methodebesluiten voor TenneT en voor de regionale netbeheerders. De methodebesluiten voor Net op Zee en Gasunie Transport Services volgen later dit jaar.

 

5 jaar

ACM heeft voor het eerst gekozen voor een reguleringsperiode van vijf jaar in plaats van de gebruikelijke drie jaar. Een langere reguleringsperiode biedt netbeheerders en afnemers meer duidelijkheid en zekerheid en draagt bij aan stabiliteit in de regulering.

 

Rendement

Naast de efficiënte kosten die netbeheerders moeten kunnen terugverdienen, moeten de netbeheerders ook een redelijk rendement kunnen halen. ACM maakt daartoe nadrukkelijk onderscheid tussen de verschillende soorten leningen. Leningen die netbeheerders al hadden afgesloten, zijn immers duurder dan leningen die ze nu zouden afsluiten. ACM doet dit in navolging van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in januari 2016.

 

Aanpassing inkomsten

Met de inwerkingtreding van de nieuwe methodebesluiten kan ACM de inkomsten van de netbeheerders direct baseren op de efficiënte kosten die zij maken. Aan afnemers worden daardoor meteen de juiste transporttarieven in rekening gebracht, terwijl de aanpassing tot nu toe geleidelijk werd gedaan.

 

X-factor

ACM had het ontwerp van de methodebesluiten in april 2016 ter consultatie voorgelegd en heeft deze nu aangepast en vastgesteld. De berekening van de transporttarieven verloopt in twee stappen. ACM berekent eerst de percentages waarmee de inkomsten van netbeheerders jaarlijks moeten dalen of mogen stijgen (de zogenaamde x-factoren). ACM publiceert deze percentages binnenkort. Vervolgens stelt ACM eind 2016 de tarieven voor 2017 vast, eind 2017 voor 2018, enzovoort.

 

Net op Zee

ACM stelt een apart methodebesluit op voor de netbeheerder van het toekomstige elektriciteitsnet op zee. Met dit net worden de windmolenparken op zee aangesloten op het land. ACM kon pas in mei 2016 beginnen met de consultatie van het ontwerp-methodebesluit Net op Zee, omdat de wetgeving pas in april 2016 gereed was. Waarschijnlijk stelt ACM ook dit methodebesluit nog in september 2016 vast.

 

GTS

Ook voor de Gasunie Transport Services (GTS) stelt ACM een apart methodebesluit op, dat in het najaar van 2016 wordt vastgesteld. Het ontwerp van dit besluit bevat voor het eerst een vergelijking van de kostenefficiëntie van GTS met die van andere, vergelijkbare Europese gastransportbedrijven. ACM leidde daaruit af dat GTS meer kosten maakt dan nodig is. ACM ontving gedurende de consultatie veel reacties van GTS en belanghebbenden op deze kostenvergelijking. Vooral de aard en omvang van deze reacties maken dat ACM het methodebesluit GTS niet eerder kan vaststellen.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.