Netherlands conference on Electrochemical Conversion & Materials (ECCM) - Utilities
agendaitem

Netherlands conference on Electrochemical Conversion & Materials (ECCM)

Wanneer

26 Jun 2020

Platform

Het Nieuwe Produceren

Organisatie

ECCM

De Netherlands Conference on Electrochemical Conversion & Materials (ECCM) is een eendaagse conferentie met internationale keynote lezingen uit de academische wereld, industrie en NGO’S. De parallelle sessies zullen een aantrekkelijk programma bieden met bijdragen van vertegenwoordigers van de industrie, wetenschappers (groepsleiders), toegepaste onderzoeksorganisaties, overheden en NGO’S. De voertaal is Engels, deelname is gratis na aanmelding.

De parallelle sessies zijn:
– Systeemintegratie van elektrolyse
– Innovatieve elektrochemie en materialen
– ECCM: onderwijs, kennisuitwisseling, governance

In ons toekomstig energiesysteem zal hernieuwbare elektriciteit een belangrijke rol spelen bij de overgang naar een koolstofarme energievoorziening. Deze transitie wordt vergemakkelijkt door CO2-doelstellingen van de nationale overheden en vereist uitgebreide elektrificatie. In de toekomst zal er echter nog steeds behoefte zijn aan brandstoffen (voor luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegvervoer) en voor chemische producten en materialen. Deze activiteiten en bijbehorende productieprocessen zijn nu verantwoordelijk voor meer dan 35% van de mondiale CO2-uitstoot. De uitdaging bestaat eruit om deze brandstoffen en chemische producten te produceren door gebruik te maken van hernieuwbare elektriciteit, op basis van biomassa en/of CO2.

Daarnaast zijn er oplossingen nodig om het evenwicht tussen productie en verbruik van elektriciteit te verbeteren. Deze oplossingen liggen in het verbinden van netwerken en productiecapaciteit (interconnectie), het organiseren van een optimale balans tussen vraag en aanbod, en in directe opslag van elektrische energie. Opslag van elektriciteit in batterijen of soortgelijke systemen is een optie; elektrochemische productie van chemicaliën als energiedrager is een andere optie. Elektrochemische conversie is een veelbelovende optie voor lange termijn opslag, omdat deze technologie gemakkelijk schaalbaar is tot de hoeveelheid energie.

Tijdens de Conference on Electrochemical Conversion & Materials (ECCM) wordt de stand van zaken in wetenschap en technologie gedeeld door internationale presentaties uit de academische wereld en de industrie. Nederlandse wetenschappers en vertegenwoordigers van de industrie zullen bijdragen aan een aantrekkelijk parallelprogramma. Tijdens de conferentie worden nationale R&D-initiatieven met betrekking tot het ECCM-thema aangekondigd.