Informatiemiddag persoonlijke beschermingsmiddelen - Utilities
agendaitem

Informatiemiddag persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer

4 Apr 2019

Platform

iMaintain

Organisatie

NEN

Op donderdag 4 april organiseert NEN in Delft een informatiemiddag over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Tijdens deze middag hoort u welke ervaringen tot nu toe zijn opgedaan met de nieuwe Europese wetgeving. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen.

Per 21 april 2018 is de PBM verordening 2016/425 van kracht. Deze vervangt Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De verordening beschrijft de eisen waaraan producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de Europese markt te brengen. Met de nieuwe wetgeving kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen in Europa vrij verhandeld worden en wordt tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming voor de gebruiker gegarandeerd.

Nieuwe Europese wetgeving

Inmiddels is er bijna een jaar ervaring met de nieuwe Europese wetgeving. De transitieperiode eindigt op 20 april 2019. De oude regelgeving mag vanaf deze datum niet meer toegepast worden voor persoonlijke beschermingsmiddelen die nieuw op de markt worden gebracht.

Ervaringen nieuwe wetgeving

Behalve over de ervaringen die tot nu toe met de nieuwe wetgeving zijn opgedaan, wordt er vooral ook veel aandacht besteed aan de ervaringen van gebruikers van persoonlijke beschermingsmiddelen. De werkgever (of zzp-er) selecteert op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Zijn medewerkers zich voldoende bewust van de risico’s van hun werkomgeving? Gebruiken ze de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen op juiste wijze? Hoe motiveer je medewerkers om, hoe klein de klus ook is, hier bewust mee bezig te zijn? Wat gebeurt er bij onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen?