Werken onder en in hoogspanning - Utilities
agendaitem

Werken onder en in hoogspanning

Wanneer

7 Nov 2019

Platform

Utilities

Organisatie

Cigre B3

Door de groeiende economie neemt de vraag naar vermogen snel toe. De energietransitie versnelt en op steeds meer plekken wordt duurzame energie opgewekt. Dit heeft consequenties voor de beschikbaarheid van het hoogspanningsnet. Willen we de beschikbaarheid blijven garanderen, ook tijdens onderhoud en de noodzakelijke uitbreiding, is dan het uitschakelen van verbindingen of componenten nog wel haalbaar of is “werken onder spanning” een veilig alternatief?

Werken onder spanning is conform de bepalingen in het Arbobesluit, in tegenstelling tot de Europese wetgeving, in Nederland wettelijk NIET toegestaan, echter mondiaal geschiedt dit meer en meer. Naast de “klassieke” methodes die niet altijd meer volstaan binnen de huidige bedrijfsvoeringsaspecten. Kortom, een groeiende uitdaging voor de gehele sector.

Op donderdag 7 november gaan we samen met experts in gesprek en belichten we vanuit verschillende invalshoeken welke concessies we kunnen doen om “Werken onder Spanning” mogelijk te maken en de transitie naar efficiënter, goedkoper, maar nog steeds veilig, werken te realiseren.