AkzoNobel en Avantium plannen bioraffinaderij in Delfzijl - Utilities
nieuws

AkzoNobel en Avantium plannen bioraffinaderij in Delfzijl

Publicatie

13 feb 2017

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

eemsdelta

Avantium, AkzoNobel, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer onderzoeken samen de mogelijkheden om  een nieuwe bioraffinaderij te bouwen op het Chemie Park Delfzijl. De raffinaderij moet gebruik maken van het Zambezi-proces van Avantium. Dat zet op een kosteneffectieve manier houtsnippers om in zuivere glucose en lignine. Na de aanleg van een infrastructuur voor biostoom, dat vandaag officieel in gebruik wordt genomen, is dit de volgende stap in de vergroening van de Eemsdelta.

Na de keuze van Avantium voor Antwerpen en BASF als partner voor de bouw van haar PEF-fabriek, lijkt ze nu dus te kiezen voor een Nederlandse industriecluster en AkzoNobel als grote chemische partner. Al eerder waren  Rotterdam en bijvoorbeeld Chemelot teleurgesteld over de keuze van Avantium voor Antwerpen. Nu vissen beide grote industrieclusters wederom achter het net. Ook de haven van Amsterdam was zeer geïnteresseerd.

De bioraffinaderij krijgt verschillende productstromen. Zuivere glucose, verschillende andere suikers en lignine. Grondstoffen voor de chemie, voedingsmiddelenindustrie en brandstof voor de omzetting naar elektriciteit. De belangrijkste grondstof van de nieuwe fabriek zijn houtsnippers die lokaal worden verkregen. De toevoer daarvan wordt gecoördineerd door Staatsbosbeheer.

Testperiode

De geplande fabriek zal gebruikmaken van de infrastructuur en nutsvoorzieningen van het Chemie Park in Delfzijl. RWE zal de grondstoffen voor het Zambezi-proces leveren en lignine afnemen voor de opwekking van duurzame energie. Door de geografische, technische en logistieke voordelen van het Delfzijl-gebied, verwacht het partnerschap een kostenconcurrerende productie te realiseren, die kan helpen bij het versneld uitrollen van de biogebaseerde industrie in Noord-Nederland. De referentiefabriek wordt gebouwd met het oog op snelle uitbreidingsmogelijkheden na de testperiode.

Zetmeel

De glucose is zowel geschikt als katalysator als voor fermentatieprocessen voor de productie van nieuwe, duurzame materialen, zoals de bioplastics PLA en PEF. Gert-Jan Gruter, Chief Technology Officer van Avantium, een paar maanden geleden in Petrochem over de zuivere glucose: ‘Het product is dusdanig zuiver dat het zelfs geschikt zou kunnen zijn voor de voedingsmiddelenindustrie. Zoetstoffen en bindmiddelen uit hout dus! Twee studenten van de diëtetiekopleiding van de Hanzehogeschool in Groningen hebben marktonderzoek gedaan en kwamen tot de conclusie dat veel bedrijven uit de foodsector zeker geïnteresseerd zijn in deze nieuwe ingrediënten. Er wordt hier en daar nog wel kritisch gereageerd. Er zouden furanen zoals furfural en HMF zitten in glucose uit houtachtige biomassa. Maar dat gebeurt alleen bij hydrolyseprocessen die onder hogere temperaturen plaatshebben. Wij hebben juist een proces op kamertemperatuur ontwikkeld. Geweldig toch dat we zowel energie, grondstoffen voor de chemie als ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie kunnen produceren uit agro- en houtafval. Dan heb je ook geen discussie meer over het gebruik van zetmeel voor chemie.’

Organisch afval

Inmiddels wordt een proefinstallatie gebouwd op het Limburgse chemieterrein Chemelot. De volgende fase na de proefopstelling is de bouw van een volwaardige fabriek. Hiervoor was interesse. Uiteindelijk heeft Avantium met de verschillende partners dus voor de Eemsdelta gekozen. Voordeel is dat de technologie die door Avantium wordt ontwikkeld, is gebaseerd op een proces dat al een eeuw oud is. Gruter: ‘Omdat we voortborduren op een bestaand proces, het aantal stappen minder is en de belangrijkste producten bestaande bulkprodukten zijn, verwacht ik dat er veel eerder een business case is.’

De Bergius-technologie werd vanaf 1916 ontwikkeld en vanaf 1935 commercieel toegepast voor de productie van zuivere glucose. De technologie werd gaandeweg minder populair doordat het zeer energie-intensief is. Gruter: ‘Dat hebben we met een aantal aanpassingen aangepakt, waardoor de technologie momenteel weer zeer interessant is. Het leuke is dat een dergelijke raffinaderij gewoon in Nederland gebouwd kan worden, gevoed met lokale grondstoffen. We hebben al eens met Staatsbosbeheer berekend hoeveel wij nodig hebben en hoeveel organisch afval er jaarlijks uit de bossen komt. Dat komt aardig met elkaar overeen.’

Stoomleiding

Met de komst van de bioraffinaderij wil de Eemsdelta een volgende stap zetten in de vergroening van het industriele cluster. De afgelopen tijd werd al een infrastructuur voor biostoom aangelegd, dat vandaag officieel wordt geopend. AkzoNobel neemt voor Chemie Park Delfzijl duurzaam geproduceerde stoom afvan een biomassacentrale van Eneco, die speciaal daarvoor is omgebouwd. Om de stoom bij het Chemie Park te krijgen, legt Groningen Seaports een twee kilometer lange stoomleiding aan. In totaal investeren de drie partijen tientallen miljoenen in de ombouw en aanleg. AkzoNobel gaat met Eneco een leveringscontract aan voor de duur van twaalf jaar met een totale waarde van ongeveer tweehonderd miljoen euro.

Samen met partners werkt Avantium wereldwijd aan efficiënte processen en duurzame producten op basis van biobased grondstoffen. Een succesvol voorbeeld is de YXY-technologie waarmee Avantium PEF heeft ontwikkeld: een nieuw, hoogwaardig soort plastic met suiker als grondstof. Vanaf oktober 2016 zijn alle YXY-werkzaamheden ondergebracht in Synvina, de joint venture van Avantium en BASF.

 

 

Bron: AkzoNobel

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West