AkzoNobel en Gasunie onderzoeken twintig megawatt waterelektrolyse-unit - Utilities
nieuws

AkzoNobel en Gasunie onderzoeken twintig megawatt waterelektrolyse-unit

Publicatie

9 jan 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

AkzoNobel, elektrolyse, Gasunie

AkzoNobels Specialty Chemicals business en Gasunie New Energy bundelen hun krachten en onderzoeken de mogelijkheden voor grootschalige conversie van duurzame elektriciteit in groene waterstof op het Chemie Park Delfzijl. De waterstof zal worden ingezet voor de verdere verduurzaming van de chemische industrie, energievoorziening en voertuigen.

De bedrijven willen een installatie ontwikkelen die – met behulp van een twintig megawatt waterelektrolyse-unit, de grootste in Europa – duurzaam geproduceerde elektriciteit omzet in drie kiloton groene waterstof per jaar (dertig miljoen kubieke meter). Dit is bijvoorbeeld voldoende om driehonderd waterstofbussen op te laten rijden. De omzettingstechniek waarbij water met behulp van stroom wordt gesplitst in waterstof en zuurstof, wordt ook wel ‘power to gas’ genoemd. Een besluit over de bouw van de installatie wordt in 2019 verwacht.

De geplande faciliteit van twintig megawatt is een flinke stap in het succesvol verder opschalen van de elektrolysetechnologie. De – tot nu toe – grootste geplande elektrolyse-unit in Nederland heeft een capaciteit van één megawatt. Het doel is om uiteindelijk installaties te kunnen bouwen die op nog grotere schaal (vanaf honderd megawatt) duurzame stroom converteren en opslaan in de vorm van waterstof.

AkzoNobel en Gasunie vullen elkaar aan als het gaat om de benodigde expertise voor dit project – op het gebied van gastransport en -opslag, elektrolyse en omgang met waterstof. Beide bedrijven vinden elkaar in een sterke visie op de verduurzaming van waardeketens en willen een actieve rol spelen in de overgang naar een CO2-neutrale economie. Het project sluit aan op andere initiatieven op het gebied van duurzame energie, waaronder waterstof, waarbij beide bedrijven betrokken zijn.

Marcel Galjee, directeur Energie van AkzoNobel Specialty Chemicals: ‘De industrie is belangrijk voor de economie, maar ook verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Alleen met een vergaande verandering van de industriële activiteiten kan Nederland de internationale klimaatdoelstellingen halen, waarbij door samenwerking tussen bedrijven over sectoren heen nieuwe waardeketens en verdienmodellen kunnen ontstaan.

Het overgrote deel van de ruim 800.000 ton waterstof die de Nederlandse industrie per jaar gebruikt, wordt gemaakt met behulp van aardgas. De vervanging hiervan door duurzaam geproduceerde waterstof verlaagt de CO2-uitstoot met zeven miljoen ton. Maar de echte potentie zit in de grootschalige productie als basis voor groene chemie.’

Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie: ‘Het realiseren van de doelstellingen voor CO2-reductie en de bijbehorende omschakeling in het energiesysteem is een uitdaging van groot formaat en vergt behalve visie nu al actie en concrete samenwerking.

We zien ‘power to gas’ als een veelbelovende, maar ook noodzakelijke technologie om in 2050 een volledig duurzame energiemix voor elkaar te krijgen. Maar waterstof speelt ook een cruciale rol om de emissiereductiedoelstelling te halen die het kabinet voor 2030 heeft neergezet. Als we in 2030 in voldoende mate over waterstof willen beschikken, dan zullen we nu al stappen moeten zetten om de technologie hiervoor op verschillende schaalgroottes te valideren.’

Vanwege de grootschalige productie en import van groene elektriciteit, de bestaande chemische industrie, de aanwezige gastransportinfrastructuur, de kennisnetwerken en het draagvlak binnen de Noordelijke Innovation Board is Noord-Nederland bij uitstek geschikt om een groene waterstofeconomie te ontwikkelen. De samenwerking van AkzoNobel en Gasunie is een belangrijke stap om dit op gang te brengen en de keuze voor Chemie Park Delfzijl is een logische.

Fotocredit: Siemens
Bron: Gasunie

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West