Ambitieus duurzaamheidsplan industriecluster Noord-Nederland  - Utilities
nieuws

Ambitieus duurzaamheidsplan industriecluster Noord-Nederland 

Publicatie

5 sep 2018

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

CO2-reductie, industrie

Het industriecluster Noord-Nederland heeft, met het presenteren van het visiedocument ‘Noord-Nederland geeft gas op CO2-reductie’, de ambitie geuit om in 2030 tot de meest duurzame industriegebieden van Europa te behoren. Het sluiten van de Groningse gaskraan en de verplichtingen uit het Klimaatakkoord zijn voor de regio aanleiding om in snel tempo te verduurzamen.

De industrie Noord-Nederland (het gebied van Eemshaven tot Emmen) wil in twaalf jaar tijd minimaal 49 procent CO₂ besparen en in 2050 geheel CO₂-neutraal zijn. Er wordt vooral ingezet op de aanleg van 4-6 GigaWatt wind op zee boven de Wadden, met aanlanding in de Eemshaven. Daarnaast wordt groene CO₂ uit biomassa in combinatie met waterstof ingezet als grondstof voor de chemische industrie, met een negatieve CO₂-uitstoot als resultaat. Noord-Nederland wil uitgroeien tot de nummer 1 waterstof-hub van Europa. Ook zonne-energie, gebruik van industriële restwarmte en opslag van CO₂ maken deel uit van de plannen.

Duurzame toekomst

De regio Noord-Nederland beschikt over een uitgebreid ondergronds netwerk van energie-infrastructuur, zowel op land als in verbindingen met de Noordzee. Na het stopzetten van de gaswinning in Groningen kan het netwerk worden ingezet voor productie, transport en opslag van duurzame gassen en warmte voor hergebruik omdat het beschikt over voldoende opslag- en buffercapaciteit om tijdelijke overschotten op andere momenten in te zetten. Biomassa is in ruime mate aanwezig uit de omliggende natuur en agrarische gebieden.
Cas König, CEO van Groningen Seaports, is voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland. ‘Het dichtdraaien van de gaskraan betekent dat we versneld moeten inzetten op een duurzame toekomst. Zo stellen we ruim 20.000 banen en de toekomst van 150 alhier gevestigde bedrijven veilig. Gelukkig is de internationale markt voor groene vestigingslocaties booming. Om die reden vestigden bedrijven als Google en het innovatieve chemieconcern Avantium zich al in deze regio.’

Het visiedocument is gepresenteerd door een groep van 31 bedrijven en organisaties in de provincies Groningen en Drenthe, verenigd in de Industrietafel Noord-Nederland. Klik hier om het visiedocument te lezen.

 

 

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West