Bedenkingen Raad van State over subsidie elektriciteitsnet op zee - Utilities
nieuws

Bedenkingen Raad van State over subsidie elektriciteitsnet op zee

Publicatie

2 sep 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

In december 2015 is de Wet Stroom in de Eerste Kamer verworpen. Het nu ingediende wetsvoorstel bevat een onderdeel van de Wet Stroom waar de Eerste Kamer geen bezwaren tegen had. Dat onderdeel betreft de regels over de ontwikkeling van een elektriciteitsnet op zee. Het net op zee, dat windparken op zee verbindt met het elektriciteitsnet op het land, is nodig om de doelstellingen uit het Energieakkoord tijdig te behalen. Verder bevat het wetsvoorstel regels om de aansluitprocedure van het net op zee, en de aanleg van windparken op land, te versnellen.

 

Europees recht

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de aanleg en exploitatie van het net op zee wordt betaald door een rechtstreekse subsidie aan TenneT. De kosten daarvoor worden niet doorberekend in tarieven die afnemers betalen. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld de aanleg en exploitatie van windparken op land. Die kosten worden wel doorberekend in de tarieven. Dat de kosten voor het net op zee niet worden doorberekend, roept bij de Afdeling advisering de vraag op hoe deze keuze zich verhoudt tot de Europese regelgeving over elektriciteit. Deze regelgeving gaat er namelijk van uit dat dergelijke kosten wel in de tarieven worden doorberekend.

 

Ook merkt de Afdeling advisering op dat het niet doorberekenen van de kosten in de tarieven kan leiden tot voordelen voor de energie-intensieve industrie. Dat kan een relevant aspect zijn in het kader van de Europese regelgeving over staatssteun. De toelichting op het wetsvoorstel besteedt aan dat aspect geen aandacht. Verder merkt de Afdeling advisering op dat het wetsvoorstel een bepaling bevat die de ruimte van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) inperkt om te controleren of Tennet de ontvangen subsidie efficiënt besteedt. Zo'n inperking staat op gespannen voet met de onafhankelijkheid van de ACM die op grond van het Europese recht gewaarborgd moet worden.

 

Versnelling

Ten slotte gaat de Afdeling advisering in op de versnelling van de aansluitprocedure van het net op zee, en de aanleg van windparken op land. Deze versnelling houdt in dat de investeringen daarvoor al worden gesubsidieerd respectievelijk doorberekend in de tarieven als de ruimtelijke plannen voor de aanleg van het net op zee en de windparken op land nog moeten worden afgerond.

De Afdeling advisering merkt op dat dan nog geen goed inzicht bestaat in de omvang van die investeringen. Ook merkt zij op dat niet duidelijk is wat de praktische gevolgen zijn voor de berekening van de subsidies en tarieven als de investeringen later anders blijken uit te pakken. De Afdeling advisering begrijpt de wens tot versnelling, maar de onzekerheden moeten wel beperkt zijn.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.