Beheerprotocol legt kwaliteitseisen groen gas vast - Utilities
nieuws

Beheerprotocol legt kwaliteitseisen groen gas vast

Publicatie

25 okt 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Nederland kent weliswaar maar 25 invoeders (producenten die groen gas aan het gasnet leveren) van groen gas, maar hun productie komt al in de buurt van de hoeveelheid energie die alle zonnepanelen in Nederland bij elkaar opwekken. Omgerekend gaat het om 660 gigawattuur energie uit groen gas en 900 gigawattuur energie uit zon. Tussen 2011 tot 2016 is de omvang van groengasinvoeding verzesvoudigd van 11 naar 65 miljoen kuub. Dat is genoeg voor het gemiddelde jaarverbruik van een stad als Nijmegen. De hoeveelheid groen gas en zonne-energie is groot, maar percentueel is de bijdrage ervan in onze netten slechts zo’n 0,6 procent.

 

Aandeel groen gas gaat stijgen

De netbeheerders verwachten de komende jaren een stijging van het aandeel groen gas in onze netten. Er zal meer groen gas worden geproduceerd omdat er nieuwe groengasproducenten bijkomen en bestaande biogasproducenten van stroom naar groen gas overschakelen. Ook verwachten de netbeheerders dat het gebruik van aardgas afneemt. Het beleid van de overheid is er immers op gericht om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen en om dus minder fossiele energiebronnen zoals  aardgas te gebruiken. Daarmee zal groen gas steeds belangrijker worden voor de Nederlandse energiehuishouding.

 

Veilige en duurzame energiebron

Mede omdat het aandeel groen gas gaat toenemen hebben Netbeheer Nederland en de Vereniging van Groen Gas Producenten (VGGP) een beheerprotocol opgemaakt voor de invoeding van groen gas in de gasnetten. Het protocol beschrijft welke controles er wanneer plaats moeten vinden om ervoor te zorgen dat het groene gas voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Ministeriële Regeling Gaskwaliteit. Het protocol heeft drie doelen: zekeren van de veiligheid van de burger, beschermen van de gasinfrastructuur en het accommoderen van de energietransitie.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.