Bezwaren tegen gaswinning in Langezwaag afgewezen - Utilities
nieuws

Bezwaren tegen gaswinning in Langezwaag afgewezen

Publicatie

12 sep 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

gas

Vermilion mag gas winnen in Langezwaag uit de putten LZG-02 en LZG-03, dat blijkt uit het besluit dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft genomen op de bezwaren die door Vermilion en door de gemeente Heerenveen waren ingediend. Die bezwaren zijn ongegrond verklaard.

In april vorig jaar werd de gaswinning uit put LZG-03 stilgelegd door SodM, omdat die winning niet was beschreven in het winningsplan van Vermilion. In november 2017 trok SodM dat besluit weer in, omdat de minister van Economische Zaken en Klimaat had aangegeven dat hij akkoord wilde gaan met een nieuw winningsplan waarin de gaswinning uit put LZG-03 was beschreven. Tegen de stillegging maakte Vermilion bezwaar. Tegen de intrekking ageerde de gemeente Heerenveen.

De gemeente Heerenveen vond bovendien dat de gaswinning uit een andere put, LZG-02, ook stilgelegd moest worden. SodM besliste in december dat dat niet nodig was. En ook tegen dat besluit maakte de gemeente bezwaar.

Met het nieuwe besluit geeft de toezichthouder antwoord op de bezwaren. SodM concludeert dat de stillegging in april terecht is geweest en constateert verder dat de winning uit de putten LZG-02 en LZG-03 op dit moment gewoon zijn toegestaan, omdat de minister inmiddels definitief akkoord is met het nieuwe winningsplan. Geen reden dus voor de toezichthouder om alsnog in te grijpen.

Bron: SODM

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

├śrsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West