Bibliotheek TU Delft wordt opleidings- en ontmoetingscentrum offshore energie - Utilities
nieuws

Bibliotheek TU Delft wordt opleidings- en ontmoetingscentrum offshore energie

Publicatie

14 apr 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De offshore energie-industrie kenmerkt zich door grote, complexe projecten die vragen om samenwerking en innovatie. Zowel het werken op extreme diepte in de olie- en gassector (tot wel 3.000 meter), als de maatvoering in offshore wind (duizenden windturbines ter hoogte van de Euromast), vereisen dat experts en nieuwkomers de handen ineenslaan. “Nederland heeft een industrie die op al deze gebieden leidend is. DOB-Academy helpt deze voorsprong vast te houden en te versterken”, zegt DOB-initiatiefnemer Jan van der Tempel.

 

Snelle ontwikkeling

Met de huidige lage olieprijs is er grote druk op de industrie om met efficiëntere oplossingen te komen. Zo ook bij wind op zee, dat over een aantal jaar zonder subsidie zal moeten kunnen. ‘In beide takken van sport zie je enorme en uitdagende projecten die om teamwork en afstemming vragen’, stelt Jan Meek van Heerema. ‘De uitwisseling van ervaringen tussen offshore wind en offshore olie en gas zal helpen de kosteneffectiviteit te verbeteren.’ David Molenaar van Siemens Nederland, voegt toe: ‘Nu het uitvoeren van het Energieakkoord in volle gang is, staan we als industrie voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te rekruteren. Daarbij neemt opleiding een centrale rol, niet alleen in het middelbaar en hoger onderwijs, maar zeker ook de om- en bijscholing van professionals uit andere vakgebieden.’

 

 

Training en ontmoeting

‘De Nederlandse windsector heeft een sterke uitgangspositie, maar is nog jong en vol in ontwikkeling. Dit betekent veel nieuwe toetreders en nieuwe banen. Al deze (wind) professionals zullen gedegen moeten worden opgeleid en getraind’, zegt Van der Tempel, expert offshore wind en auteur van ‘Bluff your way in Offshore Wind’. DOB-Academy speelt hierop in met trainingen, workshops en symposia voor en door de offshore energie-industrie, van introductie- tot expertniveau. 

 

Kennisdeling

‘Veel kennis zit nog besloten bij bedrijven en wordt niet gedeeld met elkaar. Terwijl we voor een enorme uitdaging staan: niet alleen qua verwachte groei, maar ook omdat offshore wind ten minste veertig procent goedkoper moet worden. De industrie zal dus nog slimmer, creatiever en effectiever moeten werken’, zegt Van der Tempel. De Oude Bibliotheek wil de kennis en ervaringen binnen de industrie ontsluiten en delen, en ontmoeting faciliteren en stimuleren. Met als doel innovatie, samenwerking en onderzoek in de industrie bevorderen.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.