Column: Duurzaamheid - Utilities
blog

Column: Duurzaamheid

Publicatie

13 mrt 2012

Categorie

Utilities

Soort

blog

Tags

Is het streven naar duurzaamheid een politieke keuze of is het ook goed voor onze economie? Onze nieuwe regering kiest ervoor om het antwoord vanuit het bedrijfsleven zelf te laten komen. Als het bedrijfsleven goede ideeën of plannen heeft dan draagt de overheid bij via green deals of via innovatiecontracten. Op zich een interessante gedachte, maar wat is de huidige situatie?

De belangrijkste stappen om tot een duurzame samenleving te komen zijn: terugdringen van onnodig energieverbruik en energiebesparing door verbetering van apparatuur en processen. Voor de resterende behoefte moeten we zoveel mogelijk duurzame energie inzetten en voor het overige zo zuinig en efficiënt mogelijk gebruikmaken van fossiele bronnen. In de industrie is op het gebied van energiebesparing en eigen energieopwekking al veel bereikt. Nu is het de beurt aan de gebouwde omgeving en de infrastructurele werken, zoals wegen, tunnels, bruggen, dijken en waterwerken.

In de gebouwde omgeving waar veertig procent van de energie gebruikt wordt, is de eerste stap de vraag in de ontwerpfase te minimaliseren door het verminderen van verliezen binnen de gebouwschil. Verder kunnen passieve zon- en lichtontwerptechnieken worden toegepast om de zon in de winter maximaal te gebruiken en het zoneffect in de zomer te minimaliseren zonder in te boeten op het comfort van de gebruikers. Vervolgens kan in de resterende energiebehoeften worden voldaan met hernieuwbare energiebronnen of met behulp van fossiele brandstoffen in een meer energie-efficiënte manier. Het zullen toch vooral de woningbouwcoöperaties en de projectontwikkelaars zijn die deze stappen maken, daarbij aangezet door verscherping van de normen voor de woning- en utiliteitsbouw en stimulering van de vraag naar innovatieve bouwconcepten.

Het nauwkeurig optimaliseren en bewaken van het individueel comfort en de energiestromen in gebouwen en wijken is iets waarmee nog belangrijke besparingen te bereiken zijn. Energiemanagementsystemen worden op dit moment in hoog tempo ontwikkeld met als doel regelstrategieën te implementeren op gebruikersniveau om zo energie te kunnen besparen met behoud of zelfs verbetering van het individueel comfort. Dit zijn zaken die nog in het onderzoekstadium zijn en nog slechts in demonstratieprojecten worden toegepast. Hier liggen echter wel grote mogelijkheden voor de industrie.

De installatiewereld is in toenemende mate geïnteresseerd om op de ontwikkelingen in te spelen. Een half jaar geleden is het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) opgericht op initiatief van de Stichting Elektrotechnische Ondernemers (SETO). KIEN is opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren en de praktische toepasbaarheid van vernieuwende technieken te stimuleren. KIEN wordt ondersteund en gefinancierd door een brede mix van organisaties die het belang van innovatie onderschrijven: Uneto-VNI, elektrotechnische installatiebedrijven, producenten van apparatuur, kennisinstituten zoals de TU Eindhoven en de overheid.

Verder krijgen ook de grote installateurs en bouwbedrijven steeds meer aandacht voor duurzaamheid, zoals BAM en Heijmans die specifiek duurzaamheid hoog in hun vaandel hebben geplaatst. Zij ervaren steeds meer dat de gebouwde omgeving en de infrastructurele werken vragen om duurzame oplossingen. Een veelgehoorde verzuchting is dat bij grote werken de bedrijven moeilijk duurzame oplossingen kunnen aanbieden omdat dit niet in de specificaties staat en men niet concurrerend is als alleen naar de investeringskosten gekeken wordt. Het wordt tijd voor een integrale, maatschappijgerichte aanpak van onze duurzaamheidsambities en het veel meer gezamenlijk aanpakken van de problematiek en het durven te kiezen voor klimaatneutrale duurzame oplossingen.

 

Wil Kling, hoogleraar TU Eindhoven

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.