EED-audit nadert deadline - Utilities
blog

EED-audit nadert deadline

Publicatie

22 sep 2020

Categorie

Utilities

Soort

blog

Tags

Energiebesparing

Ondanks de coronacrisis is de noodzaak tot verduurzaming onverminderd groot. Sterker nog, naar verwachting zal strenger dan ooit worden gehandhaafd. Er moet dus actie genomen worden, en snel. 31 december 2020 is namelijk een belangrijke deadline voor grote ondernemingen: dan moeten zij een EED-audit hebben voltooid in het kader van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn. Gebeurt dit niet, dan dreigen boetes. Maar doe je dit wél, dan heb je een handige lijst met concrete besparingsmaatregelen.

Tekst: Niels Lubbinge, Productexpert ENGIE Energie.

Vanwege een door corona veroorzaakte economische tegenslag zit nu niemand te wachten op audits en rapporten. Het is begrijpelijk dat ondernemingen de milieuwetgeving even opzij hebben gezet. Voor bedrijven die het totaalbeeld wellicht niet helemaal helder hebben, is het belangrijk te weten waar nu op gehandeld kan – en moet – worden.

Wat is een EED-audit?

De EED-audit is onderdeel van de European Energy Directive (EED), Europese wetgeving die sinds 2012 van kracht is. Deze wet is erop gericht de energie-efficiëntie in Europa met 20% te verbeteren. Eén onderdeel van de EED is een audit die om de vier jaar moet worden ingediend. Dit is kortgezegd een verslag met een verklaring van waar alle ingekochte energie van een bedrijf naartoe gaat én een lijst met alle mogelijke energiebesparende maatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Een EED is verplicht voor grote ondernemingen: organisaties met meer dan 250 FTE in dienst en/of meer dan 50 miljoen euro jaaromzet. Behoor je tot deze groep, dan is de deadline voor deze audit 31 december 2020.

Gebouwde omgeving

Wanneer je daarnaast gevestigd bent op het terrein van de gebouwde omgeving, is sinds 20 maart 2020 ook de EPBD III-richtlijn van toepassing op je organisatie. Deze richtlijn bevat niet alleen bepalingen over het vastleggen van de energieprestaties van bouwsystemen, maar ook keuringsverplichtingen voor verwarmings- en aircosystemen, en verplichtingen omtrent de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Uitstel

Het kán tenslotte ook zo zijn dat je onderneming tevens voldoet aan de Nederlandse criteria voor de energiesparings– en informatieplichten in de Wet milieubeheer. Gebruik je op een locatie per jaar meer dan 50.000 kWh aan stroom of 25.000 m3 aan aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die je binnen vijf jaar kunt terugverdienen (de zogenoemde Erkende Maatregelen) én een verslag in te dienen van reeds genoemde maatregelen. De meest recente deadline voor dit rapport was 1 juli 2019. Maar omdat de informatieplicht zo nauw verbonden is aan de benodigde informatie voor een EED-audit, kregen auditplichtigen uitstel tot 5 december 2019.

Deadlines gemist

In theorie hebben ondernemingen dus veel verplichtingen: een auditplicht vanuit Europa, maar ook een bespaar- en informatieplicht vanuit de Nederlandse wetgeving. In de praktijk hebben veel bedrijven de deadlines voor deze verplichtingen gemist: in juli 2019 maakte het RVO bekend dat minder dan de helft van de ondernemingen de deadline voor de informatieplicht had gehaald. Tot nu toe heeft dat niet tot problemen geleid. Maar dit gaat veranderen.

Politieke klimaatverandering

Recent gaf een verkennend onderzoek van de Rekenkamercommissie WVOLV aan dat er niet altijd even streng is gehandhaafd op de besparingsplicht. Ook met de EED-audit is tot nu toe zeer coulant omgesprongen. In het verleden hebben veel organisaties daarom een afwachtende houding aangenomen als het aankomt op verduurzaming. Het zal zo’n vaart niet lopen, leek het algemeen sentiment. Maar deze houding is niet meer vol te houden.

De overheid voelt de urgentie om te verduurzamen namelijk groeien. We hebben een klimaatakkoord met ambitieuze doelstellingen, de maatschappelijke druk om te verduurzamen neemt toe (denk aan het Urgenda-vonnis) en ook vanuit de politiek groeit de druk om strikter te handhaven. Minister Wiebes trekt in Nederland de teugels aan in de milieuwetgeving, terwijl in Europa Frans Timmermans stappen blijft zetten met de Green Deal. Zo is er bijvoorbeeld vijf miljoen euro uitgetrokken voor de versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE). Daarnaast is de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van energierapporten overgeheveld van de omgevingsdiensten naar de RVO. Al met al kan hierdoor de volgende controleur die bij je op de stoep staat net wat strenger in de leer zijn dan zijn voorganger.

Wat moet ik nu doen?

Ben je auditplichtig en ben je nog niet begonnen met het auditproces? Ga zo snel mogelijk aan de slag. Je moet beseffen dat een EED-audit een arbeidsintensief project is, zowel voor de auditeur als voor de onderneming.

Wil je de audit niet zelf voltooien, zet dan om te beginnen je offerteaanvragen voor een audit uit. Wacht vooral niet tot het laatste moment om contact op te nemen. Wanneer aanvragen zich tegen het einde van het jaar ophopen bij auditeurs, is voor ondernemingen de kans op achterstand groot. Binnen je organisatie is het vervolgens van belang dat je een interne taskforce opzet. Een EED-audit bestrijkt namelijk je hele organisatie, van je afvalverwerking tot je verkeersstromen. Op operationeel niveau betekent dit dat locatiemanagers bijvoorbeeld auditeurs toegang moeten verschaffen tot ketelruimtes, of dat technisch personeel met de auditeur de fabrieksvloer op moeten.

Meerjarenplan

Op strategisch niveau betekent dit dat alle stakeholders een bijdrage moeten leveren aan de verduurzamingsstrategie. Ondernemingen hebben nog lang niet altijd helder wat hun meerjarenplan is op dit gebied, maar de EED-audit vereist wel dat je deze strategie op papier zet. Vergis je niet: voor die strategie is een hoop huiswerk nodig! Zo moet je kijken naar de prestaties van iedere locatie, en of die investeringen in duurzaamheid rechtvaardigt. Lopen ze niet goed, doek je ze dan op? Of misschien ga je verhuizen. Is dat over een jaar? Twee jaar? Of moet je wachten op vastgoedontwikkeling, die wellicht ook vertraging heeft opgelopen door de recessie?

Toch is dit niet voor niets. De EED-audit stelt je in staat om keuzes te maken in energiebesparende maatregelen. Omdat de EED-audit je een overzicht geeft van de verwachten effecten van maatregelen, heb je direct helder welke maatregelen de meest positieve economische impact op je onderneming hebben! Houd daarbij natuurlijk wel in je achterhoofd dat je volgens de Nederlandse besparingsplicht verplicht bent alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder door te voeren.

Al dit soort overwegingen die meespelen in een EED-audit kunnen juist voor grote ondernemingen gevoelig liggen. Investeringen die zich niet binnen enkele jaren terug laten verdienen, zijn een stuk ingewikkelder om intern te accorderen, maar het zijn precies deze grotere maatregelen die de overheid steeds meer zal willen zien. Het is niet langer voldoende gloeilampen met ledjes te vervangen. De focus zal verschuiven naar zaken zoals isolatie van kantoren en productielocaties, aanpassingen aan machinelijnen, verduurzaming van aanvoerketens – kortom, beslissingen die je niet zo een-twee-drie neemt. Aangezien deze onderwerpen doorgaans niet tot de core business van een onderneming behoren, worden (externe) sparringpartners hierdoor steeds belangrijker.

Besef moet snel indalen

In de afgelopen tien jaar is de druk nog nooit zo groot geweest om serieus aan de slag te gaan met verduurzaming. Toch lijkt ondernemend Nederland hier nog maar beperkt mee bezig te zijn. Deze afwachtende modus is niet meer vol te houden. Dus ben je EED-auditplichtig, dan is het nu tijd om aan de slag te gaan! Heb je nog niet voldaan aan de informatieplicht? Neem die dan alsnog mee. Zo ben je voor het eind van het jaar helemaal up-to-date en kun je overheidscontroleurs met een gerust hart tegemoet treden.

 

Bron: ENGIE

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West