Column: Kolencrisis - Utilities
blog

Column: Kolencrisis

Publicatie

27 sep 2013

Auteur

David van Baarle

Categorie

Utilities

Soort

blog

Tags

Een aantal jaren geleden waarschuwde TenneT al dat Nederland op overcapaciteit in de energieopwekking afstevende. De reactie van de energiebedrijven was nogal laconiek: ‘Wat is er mis mee om energie te exporteren?’ Niet eens zo’n heel vreemde gedachtegang, aangezien met name Duitsland genoeg energie gebruikte om de extra investeringen te kunnen verantwoorden.

De toegang tot voldoende koelcapaciteit, eenvoudige aanvoer van steenkool en een goede infrastructuur maakten ons land de ideale locatie voor grootschalige kolen- en gascentrales, of combinaties daarvan. Achteraf is het gemakkelijk praten, maar in de overwegingen werd wel een aantal ontwikkelingen gemist. De kredietcrisis gevolgd door de eurocrisis was natuurlijk de grootste onvoorspelbare factor, maar ook de Duitse Energiewende leverde meer succes op dan men van tevoren kon bevroeden. En dan deed zich ook nog de bizarre situatie voor dat de grootste energieverbruiker Amerika met zijn schaliegasrevolutie navenant onafhankelijk is geworden van fossiele brandstoffen buiten de eigen grenzen.

En dus kon het gebeuren dat Nuon de meest efficiënte gascentrale tot nog toe in gebruik neemt, maar hem slechts op tweederde van zijn capaciteit laat draaien. Extra cru is daarbij dat juist de kolencentrales volop draaien omdat kolen nu vele malen goedkoper zijn dan het dure aardgas, dat vooral wordt opgeslokt door Japan. Ook zo’n factor die je van tevoren niet kunt meenemen in je investeringsbeslissingen: een meltdown van een kerncentrale. Het bewijst maar weer eens dat het milieu in tijden van crisis op de tweede plaats komt.

Gelukkig gloort er hoop aan de horizon: het SER Energieakkoord is klaar. Helaas werd mijn enthousiasme wel weer getemperd toen bleek dat het om een principeakkoord ging en dat er nog hard moest worden onderhandeld over de daadwerkelijke uitwerking ervan. Eerste reactie was dan ook: ‘Daar gaan we weer. Zodra er geld op tafel moet komen, geeft niemand thuis.’ Toen ik echter het interview met prins Carlos de Bourbon de Parme las, kreeg ik toch weer hoop. De prins gelooft in een goede afloop en ik moet zeggen dat zijn enthousiasme aanstekelijk werkt. De Duitsers wisten ook niet waar ze aan begonnen toen ze de Energiewende inzetten en kijk waar het ze gebracht heeft. We zullen dus een beetje vertrouwen moeten hebben in de wil van politiek, belangenorganisaties en bedrijfsleven om het tij te keren. Ik wens ze daarbij veel sterkte.

David.vanbaarle@industrielinqs.nl

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.