Column: Meer of minder regels - Utilities
blog

Column: Meer of minder regels

Publicatie

5 mei 2014

Auteur

David van Baarle

Categorie

Utilities

Soort

blog

Tags

De meeste partijen zijn het er wel over eens dat de waterstress in Nederland nog best meevalt. Hoewel ook hier gebieden zijn waar met name in de zomerperiode stress kan ontstaan, valt het in het niets bij de droogte in bijvoorbeeld Spanje of Israël. De echte schaarste moet vooralsnog worden gecreëerd.

Dat klinkt een beetje raar, maar als het onttrekken van grondwater of lozen van afvalwater verstorend werkt voor het milieu, treedt beschermende wetgeving in werking. Die wetgeving heeft ervoor gezorgd dat de oppervlaktewaterkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd en daar is uiteraard niks mis mee. Toch raadde een team van deskundigen van de Oeso onder meer aan om meer prikkels te ontwikkelen om zuiniger met water om te gaan én om de onttrekking van water beter te controleren en monitoren.

Dat klinkt al snel als meer regels en meer papierwerk, iets waar de industrie nu niet direct op zit te wachten. Het is ook de vraag of die extra overheidsbemoeienis, want daar komt het toch op neer, nu echt nodig is. Op zoek naar voorbeelden van duurzaam watergebruik kon ik bijna een jaargang aan Utilities volstoppen. Bedrijven die de kringloop sluiten, minder energie verbruiken door efficiënter watergebruik en minder chemicaliën nodig hebben verdienen hun investering vaak heel snel terug. En dus komt de prikkel niet vanuit de regelgeving, maar uit ordinaire geldbesparing.

Bij de waterschappen heeft het kunstmatig ingrijpen wel effect gehad, gezien de ontwikkelingen die met name de rwzi’s doormaken. De prikkel om efficiënter met overheidsgeld om te gaan, heeft een nieuwe energie losgemaakt die heel snel tot resultaten kan leiden. Waar eerst alleen maar energie en geld bij moest, produceert men straks biogas en talloze nuttige grondstoffen.

Nu is het tijd om de verbindingen te gaan leggen. Want samenwerking tussen de waterschappen en het bedrijfsleven kan de ingeslagen koers alleen maar versterken. Laat de wetgeving daar op aansturen en laat de wetgever belemmeringen zo veel mogelijk wegnemen. De nieuwe tarieven en afschaffing van de vrijstelling van de belasting op leidingwater zal hier in ieder geval niet aan bijdragen. Het dreigt zelfs duurzame projecten die al zijn gestart de das om te doen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.

David.vanbaarle@industrielinqs.nl

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.