Stapelkorting op het net - Utilities
blog

Stapelkorting op het net

Publicatie

29 mrt 2017

Auteur

Sophie Dingenen

Categorie

Utilities

Soort

blog

Tags

De energiesector investeert in het zogenaamde cablepooling. Hierbij combineert men bestaande en in aanbouw zijnde windparken en zonneparken op één netaansluiting en bespaart zo investeringskosten terwijl de netbelasting gelijkmatiger wordt. Dat deze integratie voordelen oplevert, blijkt uit talloze voorbeelden uit het buitenland. De energiesector en de industrie vragen de overheid om een gunstig en stabiel wetgevings- en investeringsklimaat die deze ontwikkelingen in ieder geval niet in de weg staan.

Sophie Dingenen, Margot Besseling & Sharon van de Kerkhof, Corporate Energy Team, Bird & Bird LLP

De Europese Commissie publiceerde op 1 februari een State of the Energy Union rapport waaruit blijkt dat Nederland, niet geheel verrassend, nog te ver achterloopt op haar energiedoelstellingen van 2020. Het is al vaker gesignaleerd maar zonder op de maat geschreven regelingen en doelgerichte investeringen, mede vanuit de private sector, gaat Nederland de ambitieuze nationale energie- en klimaatdoelstellingen niet halen. Gelukkig zit men in Den Haag niet stil. In de continue queeste naar het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de 41.543 vierkante kilometer Nederlands grondgebied, is de energiesector aan het investeren in het zogenaamde cablepooling, oftewel het combineren van bestaande en in aanbouw zijnde windparken en zonneparken op één netaansluiting om zo (investerings)kosten te besparen en tegelijkertijd een baseload te creëren.

Netstabiliteit

In februari 2016 was het bedrijf Westra in Franeker de eerste in Nederland die stroom uit windmolens en zonnepanelen via één stopcontact aan het net leverde. Meer recentelijk brengen ook energiebedrijven en -opwekkers de gemoederen in beweging door vergelijkbare plannen waarbij zonnepanelen worden geïnstalleerd in aanvulling op windparken of andere aansluitingen. Dit zal met name in combinatie met windparken het geval zijn mede om netstabiliteit te creëren. Het grootste windpark waarbij deze combinatie staat gepland is Wieringermeerpolder waar plannen bestaan om de bouw van 99 windturbines te combineren met ongeveer 105.000 zonnepanelen.

Combinaties

Maar niet alleen in Nederland bestaan plannen om de opwekking van wind- en zonne-energie op één netaansluiting te combineren. Over de hele wereld duiken er vergelijkbare initiatieven op of wordt deze combinatie al beproefd. Zo is er in 2015 een pilot uitgezet voor het bestaand windpark Parc Cynog in Wales, Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zet Australië groot in op cablepooling in bijvoorbeeld het Kennedy Energy Park in Queensland waar de gecombineerde bouw van een 19 megawatt zonnepark, 21 megawatt windpark en batterijopslag gepland staat. Het project heeft in oktober 2016 financiering ontvangen van de Australian Renewable Energy Agency voor de eerste (test)fase, maar indien succesvol liggen er al plannen om het Kennedy Energy Park uit te breiden naar een capaciteit van 600 megawatt zonnepark, 600 megawatt windpark en een grotere energie opslag. In een zoektocht naar stabiele energielevering en de doelstellingen van de energietransitie worden meerdere combinaties beproefd. Zo wordt er in Gaildorf, Duitsland gebouwd aan een Naturstromspeicher waar de bouw van windturbines en een waterkracht centrale staat gepland. De voeten en torens van de windturbines zullen als wateropslagreservoirs worden gebruikt waardoor onbalans op het net snel kan worden opgevangen en waardoor de windturbines hoger zullen staan en meer wind kunnen vangen. Door de combinatie van wind, zon of andere duurzame energiebronnen en batterijopslag wordt gestreefd naar een zo constant mogelijke duurzame energie voorziening (baseload).

Wetgeving

Een studie van de KNMI data van de Nederlandse weersomstandigheden van de afgelopen tien jaar leert dat – over het algemeen – de productie van wind- en zonne-energie elkaar complimenteert en slechts drie procent van de tijd deze combinatie leidt tot een ondercapaciteit op de desbetreffende netaansluiting. Gewoonlijk geldt de regel dat de zon minder schijnt wanneer er een straffe wind staat en dat het minder hard waait wanner de zon volop schijnt. In die drie procent overproductie zal een zonneschakelaar de zonnepanelen voor een korte periode uitschakelen om zo overbelasting van het net te voorkomen. Bij de combinatie met een batterij kan de extra energie worden opgeslagen. Daarnaast scheelt het (zoals hiervoor al aangegeven) aanzienlijk in de investeringskosten wat de appetijt ook zal doen toenemen.

Hier komt de taak van de overheid om de hoek kijken en wordt door de sector beroep gedaan op haar toezegging een gunstig en stabiel wetgevings- en investeringsklimaat te creëren. De grote aandacht voor het opwekken van energie uit zon en wind op land is ook zichtbaar in de recente publicatie van de subsidieaanvragen voor de SDE+ in het najaar van 2016. Waar in het voorjaar van 2016 een totaal van  tweehonderd miljoen euro is toegekend voor de energieopwekking van wind op land en zon samen, is dit bedrag in het najaar gestegen naar een totaal van 1,7 miljard euro. Deze trend lijkt zich in 2017 voort te zetten.

In de trend waarbij grote corporates zelf energieleveringsovereenkomsten (PPAs) met duurzame energieprojecten afsluiten zal dit een welkome ontwikkeling zijn aangezien de voorspelbaarheid van de energielevering alleen maar toeneemt. Dit zal zijn effect hebben op de kosten voor de programma-verantwoordelijkheids- en balanceringsovereenkomsten.

 

 

 

Bron: Bird&Bird

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.