Column: Transitiebrandstof tot nadenken - Utilities
blog

Column: Transitiebrandstof tot nadenken

Publicatie

6 jun 2014

Auteur

David van Baarle

Categorie

Utilities

Soort

blog

Tags

Zoals de Duitsers hebben besloten geen kernenergie meer te willen, zo is in het SER Energieakkoord afgesproken dat vijf Nederlandse kolencentrales uit de jaren tachtig worden afgeschreven. De beslissing zal hoe dan ook invloed hebben op de energieprijs, want steenkool is nu eenmaal goedkoop dankzij het overschot op de markt dat is ontstaan door de Amerikaanse schaliegasrevolutie.

Ook de bijdrage van biomassa aan de hernieuwbare energiemix verandert door die keuze. Veel biomassa wordt immers meegestookt in diezelfde centrales. Nu was er al een bovengrens aan bijstook gesteld in datzelfde akkoord, dus tot zover geen verrassingen. Het geeft wel aan dat de energiemix de komende tijd behoorlijk zal verschuiven. De uitstap van de oude kolencentrales die voornamelijk werden ingezet voor verzorging van de basislast, zal ten gunste moeten zijn van gascentrales die nu minimaal worden ingezet of zelfs in de mottenballen zijn gelegd.

Ongeacht wat de invloed van meer aardgas en minder kolen in de mix zal zijn op de energieprijzen, is het ook nog maar de vraag of het voor het milieu daadwerkelijk de gunstigste optie is. Het artikel in deze editie van Utilities over de methaanlekkages in met name de Verenigde Staten en Rusland laat zien dat toenemende afhankelijkheid van aardgas ook niet altijd gunstig is voor het milieu. En als de milieuvoordelen van aardgas versus steenkool niet meer doorslaggevend zijn, dan blijft alleen de flexibiliteit van aardgascentrales over. Maar ook daar zijn inmiddels de kaarten opnieuw geschud. Want kolen kunnen worden vergast en een moderne kolencentrale is bijna net zo snel op vollast als een gascentrale. Nu ben ik geen voorstander van steenkolen, maar ik denk wel dat de discussie op grond van eerlijke cijfers moet worden gevoerd.

Blijft de positie van aardgas als transitiebrandstof dan nog overeind? Wel als flexibiliteit, kleinschaligheid en decentrale productie gewenst zijn. De fijnmazige Nederlandse gasinfrastructuur leent zich voor kleinschalige warmtekrachtinstallaties dicht bij de warmtevraag. Helaas is op dit moment de markt voor wkk bijzonder oninteressant vanwege de hoge gasprijs in combinatie met een lage sparkspread. Wellicht dat het toenemende windvermogen in de toekomst gunstigere prijzen voor flexibiliteit oplevert, maar voorlopig staan de installaties nagenoeg stil. De aardgasmarkt zal zijn positie dus moeten herevalueren. Gasterra en Eneco doen een eerste duit in het zakje door de marktprijzen voor wind en gas uit te dempen via samenwerking. Ik denk dat we nog veel creatieve oplossingen tegemoet kunnen zien.

David.vanbaarle@industrielinqs.nl

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

├śrsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.