Column: Van haven tot hub: integratie in de biofuel supply chain - Utilities
blog

Column: Van haven tot hub: integratie in de biofuel supply chain

Publicatie

20 mrt 2012

Categorie

Utilities

Soort

blog

Tags

Biobrandstoffen zijn een klein, maar groeiend deel van de Europese energiemix. Het betreft een industrie die continu in ontwikkeling is, maar geopolitieke factoren maken de toekomst ervan enorm onzeker. Dit wordt gedreven door economische en ecologische agenda’s. Voldoen aan de Europees verplicht gestelde vraag heeft significante impact op de verschillende industrieën -agrarisch, biobrandstof en petrochemisch- die samen de biofuel supply chain creëren.

Vraag en aanbod bevinden zich op verschillende locaties en een internationale biobrandstoffenmarkt is zich aan het ontwikkelen. Grote volumes biobrandstof en grondstof worden verscheept, van producerende naar vragende gebieden. Efficiënte zeehavens zijn essentieel voor kosteneffectief transport van biobrandstoffen.
De RijksUniversiteit Groningen en Accenturen hebben samen onderzoek uitgevoerd om de rol van havens in de supply chain van biobrandstoffen te bepalen. Dit onderzoek geeft een overzicht van de keten van biobrandstoffen en analyseert hoe deze zich ontwikkelt op basis van de macro-economische strategische omgeving. Ruim veertig deelnemers uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap hebben een bijdrage geleverd, resulterend in een all-round overzicht van de ontwikkeling van de biofuel supply chain en de bijbehorende strategische kansen voor havens.
De complexiteit en onzekerheid in de keten vertalen zich in een noodzaak tot flexibiliteit in de supply chain en de noodzaak tot een holistische aanpak van ketenregie en integratie. Ondanks de verschillende integratie-initiatieven die momenteel zichtbaar zijn, is de (logistieke) organisatie van de biofuel supply chain verre van optimaal en deze kan significant verbeterd worden.
Havens hebben de mogelijkheid om synergie tussen organisaties te creëren en ketenintegratie te stimuleren. Havens moeten zich intensiever betrekken in de biofuel supply chain en kunnen zich ontwikkelen van overslagpunt tot logistiek knooppunt en industrieel cluster. Ze kunnen dit doen door een heldere visie te creëren en hun rol uit te breiden van faciliterend naar initiërend, coördinerend of zelfs regisserend. Daarmee vervullen ze de volgende activiteiten: faciliteren van stromen, creëren van nieuwe stromen, uitvoeren van waarde toevoegende activiteiten, het ontwikkelen van een bio-industrie-cluster en optreden als een kenniscentrum.
Het onderzoek heeft geresulteerd in een ‘Integratie Matrix’, met daarin de rollen, activiteiten, resources en karakteristieken die een haven nodig heeft om te integreren in de biofuel supply chain. De toepasbaarheid is getest op de Rotterdamse haven. De kracht van Rotterdam als een logistieke hub, bestaand industriecluster en de expliciete ‘bio-visie’, versterken de mogelijkheden om een bio-haven te worden. Desalniettemin moet Rotterdam verdere stappen nemen om te integreren in de biofuel supply chain en te investeren in de benodigde resources.
De onderzoeksdeelnemers zijn het eens over de potentie van biobrandstoffen en benadrukken de noodzaak van een ‘level playing field’ voor de industrie. Grotere volumes, commodity-denken en een stabiel en stimulerend overheidsklimaat en regelgeving zijn essentieel voor de ontwikkeling van biobrandstoffen. Als aan alle voorwaarden voldaan wordt, kunnen biobrandstoffen zich ontwikkelen tot een nieuwe pilaar van de Rotterdamse haven en de Nederlandse economie.

Edwin Knoop is Senior Executive Energy Downstream Accenture

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.