Borgingscommissie energieakkoord wil aanvullende afspraken - Utilities
nieuws

Borgingscommissie energieakkoord wil aanvullende afspraken

Publicatie

25 okt 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Hamer, Nijpels, SER

De energietransitie wordt steeds concreter. Dit jaar is op diverse terreinen voortgang geboekt naar een meer duurzame energievoorziening. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage van het Energieakkoord. Er is meteen werk aan de winkel aangezien de Nationale Energieverkenning constateert dat bij ongewijzigd beleid niet alle doelen worden gehaald.

Onder regie van de SER Borgingscommissie zijn aanvullende afspraken gemaakt over energiebesparing bij de industrie, woningen en kleine kantoren. Die zijn goed voor 22 petajoule besparing. Dat is gelijk aan het verbruik van 330.000 huishoudens.

Dit jaar zijn volgens afspraak in het Energieakkoord de laatste twee van de vijf oude kolencentrales gesloten. In totaal is voor 6600 megawatt aan projecten voor windenergie op land gerealiseerd of in voorbereiding. Provincies en gemeenten gaan extra hun best doen alles op tijd te realiseren. Doel is 6000 megawatt in 2020.

Windenergie op zee is fors goedkoper geworden. Het doel van het Energieakkoord is een kostenreductie van veertig procent. Op basis van recente tenders is al een reductie van 55 procent gerealiseerd.

Opwekken van duurzame energie door particulieren groeit harder dan verwacht. Waar gerekend was op 80.000 huizen met zonnepanelen zijn het er al meer dan 400.000. Ook het aantal lokale energiecoöperaties waar burgers het initiatief nemen groeide van 331 naar 387.

Ed Nijpels, voorzitter SER Borgingscommissie: ‘We zien van steeds meer afspraken nu ook het effect. Soms gaat het sneller dan gedacht. Op andere terreinen gaat het niet altijd soepel. Net als eerdere jaren maken we aanvullende afspraken als dat nodig is om zo de doelen in 2020 te halen. Dit jaar spelen de voornemens uit het regeerakkoord daar ook een rol bij.’

Werk aan de winkel

Er is meteen werk aan de winkel voor de SER Borgingscommissie. De Nationale Energieverkenning (NEV) constateert dat bij ongewijzigd beleid niet alle doelen worden gehaald. Dat gaat met name om de extra energiebesparing van in totaal honderd petajoule in 2020 en de groei van nieuwe banen door de energietransitie.

De SER-Borgingscommissie start met de betrokken partijen de onderhandelingen hierover. Net als voorgaande jaren moet dit leiden tot aanvullende afspraken waarmee de doelen alsnog worden gehaald. Eind dit jaar komt de Borgingcommissie met de uitvoeringsagenda. Daarin wordt duidelijk hoe de ‘tekorten’ uit de NEV zullen worden ingelopen.

Ed Nijpels: ‘In 2013 hebben alle partijen die het Energieakkoord ondertekenden ingestemd met het maken van aanvullende afspraken als uit de NEV blijkt dat het nodig is. De wil is er dus. Over hoe we dat precies zullen doen, starten we de eerste gesprekken met alle partijen inclusief het kabinet.’

Mariëtte Hamer, voorzitter SER: ‘Zodra duidelijk is hoe de verantwoordelijkheden in het nieuwe kabinet zijn verdeeld wil ik snel met partijen bij elkaar komen om te bekijken hoe we een Energieakkoord 2.0 vorm gaan geven.’

 

Bron: SER

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West