BP vraagt hulp overheid voor groene waterstoffabriek - Utilities
nieuws

BP vraagt hulp overheid voor groene waterstoffabriek

Publicatie

2 jan 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

BP, groene waterstof

BP Raffinaderij Rotterdam heeft het afgelopen jaar een haalbaarheidsonderzoek laten doen naar een fabriek voor groene waterstof in de Europoort.  CEO Ruben Beens van BP Netherlands, stelt op de site van de VNPI dat de techniek hiervoor aanwezig is, maar dat het verdienmodel nog wankel is en om actie van de overheid vraagt.

Vanaf januari 2017 onderzocht BP wat de technische, economische en juridische haalbaarheid is van een power-to-gas-plant op het raffinaderijterrein  in Rotterdam. Dat deed het oliebedrijf samen met het Havenbedrijf Rotterdam, TNO, Smartport, Uniper en Joulz. Daarbij ging het om  een installatie die duurzaam opgewekte elektriciteit omzet in waterstof.

Draagvlak

De komende decennia komt door de realisatie van nieuwe windparken op de Noordzee veel groene stroom beschikbaar.  Deze stroom komt via het netwerk van TenneT onder andere op de Maasvlakte aan land. In een power-to-gas-fabriek kunnen met deze groene stroom via elektrolyse watermoleculen gesplitst worden in zuurstof en waterstof. En met name om die ‘groene’ waterstof is het BP te doen.  Beens: ‘We weten dat we niet van de ene op de andere dag met olie kunnen stoppen, de vraag naar olie zal de komende jaren alleen maar stijgen. Daarom is het goed om naar je productieproces te kijken en te onderzoeken hoe je ervoor kunt zorgen dat er meer duurzame elementen gebruikt kunnen worden, waardoor je de CO2-uitstoot en de kosten die daarmee gemoeid zijn verminderd.’

Het is echter nog geen eentweetje.  ‘Het zou het mooiste zijn als we zelf een waterstoffabriek zouden kunnen bouwen. Maar daar zijn wel een aantal dingen voor nodig. Enerzijds moet je een goede businesscase hebben. Het maken van waterstof door middel van elektrolyse blijkt namelijk nog erg kostbaar. Anderzijds moet wanneer je duurzame energie gaat gebruiken in het productieproces van fossiele energie, daar wel maatschappelijk draagvlak voor zijn. De komende tijd zullen wij gebruiken om met verschillende partijen te kijken hoe we hier concreet invulling aan gaan geven.”

Credits

Daarbij is volgens Beens hulp van de overheid nodig. ‘Zo zoeken we contact met de overheid om de wetgeving aan te passen. Wij praten direct met het ministerie van I&W, maar ook in Brussel, via ons Brusselse kantoor.’ Er ligt hier volgens hem ook een rol voor de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) om dit op de agenda te zetten. ‘Op dit moment is er namelijk nog geen voorziening in de wet om van groene stroom waterstof te maken. We krijgen er geen credits voor, terwijl je die wel krijgt bij het bijmengen van biobrandstoffen. Uiteindelijk is het doel om minder CO2 uit te stoten. Deze techniek kan daartoe bijdragen. Maar daar moet wel een juridisch kader voor zijn om dat ook te kunnen doen. Op dit moment ontbreekt dat, terwijl dat kader zou helpen om de businesscase aantrekkelijk te maken.’

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West