Break-out sessies - Utilities

Break-out sessies

Tijdens het Industrie & Energie congres kunt u twee break-out sessies volgen. De break-out bestaat uit twee rondes. Hieronder vindt u welke break-out sessie u per ronde kunt volgen en meer informatie over de sessie.

Ronde 1

Modelaanpak financiering industriële energiebesparing

De financiering van energiebesparingsprojecten bij de industrie is veelal maatwerk waardoor transactiekosten relatief hoog zijn en projecten – om deze en andere  redenen – niet worden uitgevoerd. En dat terwijl industriële energiebesparing een van de goedkoopste manieren is om CO2 uitstoot te voorkomen. Met de ontwikkelde modelaanpak wordt het voor eindgebruikers en technologie leveranciers eenvoudiger om de juist financieringsvorm te vinden bij een project.

 

CO2 besparing met hoge temperatuur warmteopslag

Tata Steel ontving een DEI-subsidie voor het initiatief ‘Waste Radiation Heat to Power and Steam’. Een consortium werkt samen om de restwarmte van hoge temperatuur (700-1200 ⁰C) te benutten, die vrijkomt bij de productie van onder andere staal, metaal en glas. Hittepanelen zetten stralingswarmte om in elektriciteit en warm water en een Qpinch hittetransformator zet het vrijgekomen warme water in het proces om in stoom.

 

Waterstoftechnologie: feedstock van de toekomst?

Jaap Bolhuis – Siemens

 

Ronde 2

Workshop elektrochemie

Zonnepanelen en windmolens genereren steeds meer elektriciteit. Het probleem is echter dat het elektriciteitsnet niet is berekend op de schommelingen in deze energietoevoer, met name op piekmomenten. Direct gebruik hiervan door de industrie is veelbelovend. Voltachem beschreef al eerder de status van verschillende vormen van elektrificatie, zoals Power-2-Heat, Power-2-Hydrogen en Power-2Chemicals. De volgende stap is de verdere ontwikkeling van deze technologieën om deze bruikbaar te maken voor de chemische industrie.

 

Meer waarde uit restwarmte

Hergebruik van restwarmte biedt veel kansen voor de energiegrootverbruikers. Zo investeert DOW Chemicals is een installatie waar lagedruk reststoom wordt gecomprimeerd waardoor de druk en daarmee de temperatuur oploopt, ook wel stoomrecompressie genoemd. De benodigde elektrische energie die daarvoor nodig is, is veel lager dan de thermische energie die zo’n systeem oplevert. De coëfficiënt of performance (COP) ofwel de verhouding geproduceerde warmte versus de ingevoerde hoeveelheid elektriciteit kan dan ook oplopen tot een waarde van negen tot soms wel elf. Ofwel één megajoule elektrisch levert elf megajoule thermisch op. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van succesvol warmtehergebruik.

 

CO-hergebruik van staal naar chemie

Bij de productie van staal blijven koolmonoxide-rijke restgassen over. Dit gas kan direct, of als syngas, als feedstock dienen voor de chemische industrie. In het Coresym-project onderzochten ArcelorMittal, Dow, Tata Steel, Nuon en AkzoNobel onder auspiciën van ISPT de mogelijkheden van het hergebruiken van hoogoven restgassen als grondstof voor methanol, ethanol of bijvoorbeeld ethyleen. Het potentieel van deze industriële symbiose is groot, net als de vermeden emissies van zowel koolmonoxide als -dioxide.