Accenture Archieven - Utilities

Nederlandse Gasunie en Accenture hebben een nieuw gastransportmanagementsysteem ontwikkeld om het Nederlandse gasnet beter te besturen. Het systeem voorziet de centrale commandopost en het onderhoudspersoneel van nauwkeurige, realtime informatie.

Het nieuwe gastransportmanagementsysteem (GTMS) voorziet Gasunie van realtime inzichten in het hogedruk-gasleidingnetwerk, maakt voorspellingen van de gasvraag tot en met 48 uur in de toekomst en biedt simulaties van gasstromen en -samenstelling. Op die manier is Gasunie in staat haar activiteiten te verbeteren en onderhoud efficiënter uit te voeren.

Digital twin

Met Supervisory Control and Data Acquisition-functies (SCADA) en Gas Management System-functies (GMS) wordt alle communicatie op afstand met Gasunie-stations gefaciliteerd. De opgehaalde data voorziet operators van de benodigde informatie voor het efficiënt beheren van het gasnet vanuit de centrale commandopost in Groningen. Dit draagt bij aan een zo veilig mogelijk transport van (aard)gas in Nederland.
GTMS is geïntegreerd met Gasunie’s geografische-informatiesysteem dat gebruikmaakt van één bron voor assetdata (inclusief gasleidingen, compressors en kleppen) om zo een netwerkmodel van het systeem te creëren, dat fungeert als digitale kopie (digital twin) van het fysieke netwerk. Het nieuwe systeem is eenvoudiger te onderhouden en de flexibiliteit ervan maakt het voor Gasunie makkelijker om in te spelen op toekomstige veranderingen.

Hernieuwbare gassen

Gasunie beheert onder andere meer dan 15.000 kilometer aan gasleiding in Nederland en Noord-Duitsland. Het bedrijf heeft als doel de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening te helpen versnellen en gelooft dat gasgerelateerde innovaties, bijvoorbeeld in de vorm van hernieuwbare gassen zoals waterstof en biogas, een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Zowel bestaande als nieuwe gasinfrastructuren spelen hierin een sleutelrol.

Gasunie en Accenture hebben een nieuw gastransportmanagementsysteem (GTMS) ontwikkeld en geïmplementeerd. Het systeem is ontworpen om het Nederlandse gasnet voor aardgas, waterstof en biogas, beter te besturen vanuit de centrale commandopost van Gasunie in Groningen.

Het nieuwe systeem, dat zich bevindt in het hart van de kritische en complexe gasinfrastructuur van Nederland, voorziet de centrale commandopost en het onderhoudspersoneel 24 uur per dag van nauwkeurige informatie op het juiste moment. Op basis van geavanceerde software van Schneider Electric maakt GTMS het mogelijk om het Nederlandse gasnet te monitoren en te besturen.

Accenture werkte nauw samen met Gasunie om het nieuwe digitale systeem te ontwerpen, te bouwen en in gebruik te nemen. Dit proces omvatte ook het implementeren van de digitale architectuur en de migratie van data uit het vorige systeem.

Scada en GMS

GTMS omvat nieuwe Supervisory Control and Data Acquisition-functies (SCADA) en Gas Management System-functies (GMS) die alle communicatie op afstand met Gasunie-stations faciliteren. Dit is vergelijkbaar met Distribution Management Systems (DMS) en Energy Management Systems (EMS) in elektriciteitsnetwerken. GTMS presenteert de opgehaalde informatie op een begrijpelijke manier en voorziet operators van de benodigde informatie voor het efficiënt beheren van het gasnet vanuit de centrale commandopost in Groningen. Dit draagt bij aan een zo veilig mogelijk transport van (aard)gas in Nederland.

GTMS voorziet Gasunie van realtime inzichten in het hogedruk-gasleidingnetwerk, maakt voorspellingen van de gasvraag tot en met 48 uur in de toekomst en biedt simulaties van gasstromen en -samenstelling. Op die manier is Gasunie in staat haar activiteiten te verbeteren en onderhoud efficiënter uit te voeren. GTMS is geïntegreerd met Gasunie’s geografische-informatiesysteem dat gebruikmaakt van één bron voor assetdata, inclusief gasleidingen, compressors en kleppen, om zo een netwerkmodel van het systeem te creëren, dat fungeert als digitale kopie van het fysieke netwerk.

Verandermanagement

Als onderdeel van het programma leverde Accenture ook verandermanagementservices om gebruikersgroepen – zoals de operators en data- en IT-onderhoudsteams – te helpen voorbereiden op het werken met de nieuwe systemen.